Szkolenie w Krakowie

W dniach 13-19.06.2010r. Stowarzyszenie gościło 15 przedstawicieli ukraińskich miast: Lwów, Cherson, Luck, Perwomajsk, Voznesensk, Zmerynka, Slawutycz, Mohyliw-Podilsky, Kowel i Myrgorod. Miasta te są sygnatariuszami Porozumienia Burmistrzów i prowadzą aktywną politykę efektywnego zarządzania energią. Oprócz nich do Polski przyjechało 2 przedstawicieli ukraińskiego partnera projektu – Stowarzyszenia Efektywne Energetycznie Miasta Ukrainy (EEMU).

14 i 15 czerwca w Krakowie omawiano założenia projektu, unijny i globalny kontekst „Porozumienia Burmistrzów” oraz zalecenia Porozumienia (np. Dni Energii, „Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii”). Ukraińscy goście zaprezentowali swoje osiągnięcia i plany w zakresie zarządzania energią i wdrażania założeń Porozumienia Burmistrzów. Poniżej umieszczamy prezentacje z tych dni.

16 czerwca odbyła się wizyta do Bielska-Białej, gdzie gości przywitał zastępca prezydenta miasta Zbigniew Michniowski. W imponującej sali obrad goście zapoznali się z działaniami jakie podejmuje Bielsko-Biała aby wdrażać postanowienia Porozumienia Burmistrzów. Zakresie prac związanych z przygotowaniem „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii” dla Bielsko-Białej przedstawili panowie Piotr Sołtysek – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Bielska-Białej ds. zarządzania energią, oraz Tomasz Pawelec – doradca ds. zintegrowanego zarządzania środowiskiem miejskim w firmie Atmoterm S.A. Następnie grupa zwiedziła oczyszczalnię ścieków Aqua S.A., gdzie poznała ekologiczne rozwiązania i sposoby wykorzystania energii odnawialnej w oczyszczalni.

17 i 18 czerwca goście uczestniczyli w konferencji „Polskie miasta i gminy dla klimatu” zorganizowanej przez Stowarzyszenie na zamku w Niepołomicach. Program, prezentacje i informacje o konferencji można znaleźć klikając tutaj.

Ponadto 17 czerwca o działaniach Niepołomic w zakresie działań pro-energetycznych opowiedział pan Stanisław Nowacki – Główny Specjalista ds. Energetycznych. Dzięki uprzejmości władz Niepołomic goście mogli obejrzeć pompy ciepła stosowane w zamku, a także skorzystać z niepołomickiej krytej pływalni.

19 czerwca to dzień podsumowania wizyty oraz przedstawienia miastom ich „zadania domowego” -zakresu dalszych działań w ramach projektu. To także dzień, w którym goście mogli na spokojnie podzielić się swoimi wrażeniami z całego pobytu w Polsce.

Goście najbardziej zainteresowani byli sposobami przygotowywania „Planów działań na rzecz zrównoważonej energii” (SEAP) – jednego z dokumentów wymaganych od sygnatariuszy Porozumienia. Dlatego tym bardziej cieszy, ze swoim doświadczeniem w tej kwestii mogły pochwalić się polskie miasta, członkowie Stowarzyszenia – Bielsko-Biała, która już taki plan zatwierdziła, oraz Niepołomice, które są w trakcie opracowywania tego dokumentu.

Pragniemy serdecznie podziękować gościom z Ukrainy za udział, przygotowanie i aktywność w czasie wizyty. Dziękujemy wszystkim wykładowcom oraz włodarzom Niepołomic i Bielska-Białej za wkład w wypełnianiu programu szkolenia.

Specjalne podziękowania należą się panom Andrij’owi Kyrchiv’owi i Oleh’owi Harasevich’owi z EEMU za zebranie grupy specjalistów i zorganizowanie podróży z Ukrainy do Polski.

Program wizyty (PDF PL, UA).

Galeria zdjęć