Seminarium we Lwowie

W dniu 05.11.2010 r. w budynku ratusza miasta Lwowa, jako jedno z działań towarzyszących Dniom Energii, odbyło się seminarium poświęcone Porozumieniu Burmistrzów. Seminarium zostało przygotowane w ramach projektu „Dwa kraje – jeden program oszczędzania energii”.

Tematykę seminarium i założenia Porozumienia Burmistrzów przybliżył w swojej prezentacji Anatolij Kopec – dyrektor Stowarzyszenia Efektywne Energetycznie Miasta Ukrainy. Następnie na temat realizacji Porozumienia Burmistrzów we Lwowie opowiedziała V. Horban, p.o. Kierownika Wydziału Zarządzania Energią Urzędu Miasta Lwowa. Później o doświadczeniach miast Żmerynki i Kovela opowiedzieli V. Harvanko- Kierownik Wydziału Ekonomii Urzędu Miasta Żmerynka oraz D.Leskiv, Doradca Burmistrza Kovela.

W seminarium uczestniczyli także przedstawiciele polskich samorządów-sygnatariuszy Porozumienia, którzy w drugiej części seminarium mogli przedstawić osiągnięcia swoich miast i gmin. O realizacji zobowiązań wynikających z przystąpienia do Porozumienia opowiedzieli: Zbigniew Michniowski – Zastępca Prezydenta Miasta Bielsko-Biała, Zygmunt Kuc, Kierownik Wydziału Inżynierii Miejskiej w, Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie, Stanisław Nowacki, Główny Specjalista ds. energetycznych Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, Witold Runowicz, Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Miejskim w Bielawie. Ponadto pan prezydent Michniowski w swej prezentacji opowiedział o Planie Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) - Rada Miasta Bielsko-Biała jako pierwsza z polskich miast zaakceptowała taki plan. Następnie o europejskim projekcie Energy for Mayors, jako wsparciu inicjatywy Porozumienia Burmistrzów opowiedziała А. Jaskuła, Zastepca Dyrektora PNEC. Jako ostatni wystąpił M. Łojek, kierownik projektu, który przedstawił postępy w realizacji projektu „Dwa kraje – jeden program oszczędzania energii”.

Równocześnie w budynku lwowskiego Ratusza prezentowana była wystawa „Dobra Energia”.

Po zakończeniu seminarium goście uczestniczyli w wydarzeniach zorganizowanych w ramach Dni Energii – więcej w zakładce Dzień Energii.

Program seminarium

Prezentacje: