Seminarium w Chersonie

W dniu 25 października 2010 r. w budynku Urzędu Miasta Cherson (Ukraina) obyło się seminarium w ramach projektu „Dwa kraje – jeden program oszczędzania energii”. Tematy seminarium dotyczyły wdrażania Porozumienia Burmistrzów, roli edukacji w zarządzaniu energią, źródeł finansowania inwestycji w budynkach użyteczności publicznej oraz wpływu różnych czynników na zużycie energii w tego typu budynkach.

Seminarium, skierowane do przedstawicieli gmin zainteresowanych przystąpieniem do Porozumienia Burmistrzów, osób odpowiedzialnych za zarządzanie energią w budynkach, dyrektorów szkół oraz pozostałych osób zainteresowanych tematyką efektywności energetycznej, zgromadziła ponad 60 uczestników.

Podczas seminarium Oleh Harasevych ze Stowarzyszenia Efektywne Energetycznie Miasta Ukrainy zaprezentował globalny aspekt powstania oraz sens uruchomienia inicjatywy Porozumienia Burmistrzów. Następnie Zastępca Dyrektora biura Stowarzyszenia Gmin – Anna Jaskuła – przedstawiła przykłady europejskich kampanii, natomiast Marcin Łojek – kierownik projektu – przedstawił cele projektu „Dwa kraje – jeden program oszczędzania energii”. Później przedstawiono działania miast Cherson, Vozniesensk oraz Perwomajsk zbliżające te miasta do wypełnienia postulatów Porozumienia Burmistrzów. Ponadto zastępca burmistrza Chersonu, pan Fiodor Barulin, przedstawił problemy z jakimi borykają się Ukraińskie miasta we wdrażaniu technologii energooszczędnych na przykładzie budynków użyteczności publicznej w Chersonie. Zwrócono uwagę na potrzebę modernizowania budynków jako całości: remont kompleksowy, chociaż jest najdroższym rozwiązaniem, przynosi największe efekty i późniejsze oszczędności.

Po zakończeniu części seminaryjnej uczestnicy spotkania mieli możliwość zwiedzenia przedszkola, które wykorzystuje kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej. Później zostali przewiezieni do jednej z chersońskich szkół, gdzie zademonstrowano jak różne typy oświetlenia wpływają na zużycie energii elektrycznej w salach lekcyjnych.

Prezentacje miast ukraińskich (wersja ukraińska): Vozniesiensk, Perwomajsk, Sławutycz, Cherson.