Pytania i odpowiedzi

W czasie trwania projektu wszystkie uczestniczące w nim miasta (za wyjątkiem Artemiwska, a bliżej zakończenia projektu – Mohylewa-Podolskiego) były w stałym kontakcie z koordynatorem ukraińskim projektu i z całym zespołem Efektywnych Energetycznie Miast Ukrainy (EEMU). Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane pytania i poruszane problemy.

Jak najbardziej efektywnie przekazywać informacje o wdrażaniu Porozumienia Burmistrzów w naszym mieście?

Najlepiej przy każdej ciekawej informacji przygotować notatkę prasową (press-release) i wysyłać ją do mediów, które są najbardziej popularne w mieście/regionie. Ważnym jest, aby mieć dobry kontakt z dziennikarzami, którzy są zawodowymi ekspertami w temacie oszczędzania energii i efektywności energetycznej. Można też stworzyć zespół/klub takich dziennikarzy, którzy będą zapraszani na wszystkie wydarzenia dotyczące efektywności energetycznej. Wszystkie działające w mieście media powinny być jak najbardziej szczegółowo i fachowo informowane ze strony władz miejskich (wydziału zarządzania energią) o wdrażaniu Porozumienia Burmistrzów.

Jakie doświadczenia można wykorzystać przy organizacji Dni Energii?

EEMU poleca wykorzystanie doświadczeń wspólnego organizowania Dni Energii we Lwowie i skorzystanie z biuletynu o ich przebiegu. EEMU ponadto kończy przygotowanie Poradnika dotyczącego organizowania Dni Energii w miastach – sygnatariuszach Porozumienia.

W jaki sposób powinniśmy reformować strukturę władz miejskich?

Owa reforma jest opisana w samym Porozumieniu Burmistrzów. Jednym z najważniejszych kroków jest stworzenie stanowiska/wydziału zarządzania energią, który ma prowadzić planowanie i monitoring energetyczny.

Czy jakieś miasta z sukcesem zmieniły strukturę organizacyjną urzędu według zaleceń Porozumienia Burmistrzów?

Tak – warto zwrócić uwagę na doświadczenia w zakresie zmiany struktur urzędów w polskich miastach uczestniczących w projekcie oraz na doświadczenia Lwowa, Kamieńca-Podolskiego, Wozniesieńska czy innych miast członkowskich EEMU.

Czy istnieją przykłady SEAP’ów?

Warto zwrócić uwagę na doświadczenia Bielsko-Białej – pierwszego miasta w Polsce, którego Rada przyjęła SEAP. EEMU przypomina o potrzebie adaptowania Miejskich Planów Energetycznych do reguł określonych w SEAP’ach oraz proponuje skorzystać z doświadczeń miasta Wozniesieńsk w pisaniu SEAP’u.

Ile stron powinien mieć SEAP?

Nie ma reguł dotyczących objętości SEAP’ów. Ważnym jest przestrzeganie procedury napisania tego Planu oraz jego realizacji. Im bardziej szczegółowo opisane są kroki wdrażania SEAP, tym łatwiej jest prowadzić działania dotyczące jego realizacji.

Mamy problem z napisaniem SEAP’u w ramach wymaganych terminów. Co mamy robić?

EEMU jako struktura wspierająca Porozumienie Burmistrzów na Ukrainie, napisało list do Komisji Europejskiej z prośbą o wydłużenie terminu napisania SEAP’ów z powodu skomplikowanej procedury reformowania struktury urzędów miejskich w celu dostosowania ich do reguł Porozumienia. Odpowiedź KE: termin został wydłużony do czerwca 2011r.

Dokąd powinny zostać wysłane SEAP’y?

Dokładną procedurę złożenia SEAP’u można znaleźć w pytaniach na stronie www.energymayors.eu. Zatwierdzony plan należy przesłać drogą elektroniczną przy wykorzystaniu urządzenia on-line, które dostępne jest po zalogowaniu w zakładce dla sygnatariuszy (http://members.eumayors.eu/). Jako Struktura wspierająca Porozumienie na Ukrainie, EEMU prosi o kopię SEAP’u.

Dokąd zwrócić się o pomoc w uzyskaniu dodatkowych kosztów, niezbędnych dla wdrażania Porozumienia Burmistrzów?

Między innymi w tym celu zostały stworzone struktury wspierające Porozumienie Burmistrzów. Na Ukrainie jest nią Stowarzyszenie Efektywne Energetycznie Miasta Ukrainy. Najlepiej zwrócić sie o pomoc do Agnieszki Schirru-Nowickiej, która w EEMU zajmuje sie fundraising’iem.

W jaki sposób możemy zapewnić dodatkowe finansowanie działań związanych z Porozumieniem Burmistrzów?

Polecamy skorzystać z funduszy Europejskich i międzynarodowych – EEMU zapewnia porady dotyczące dołączenia do międzynarodowych programów i projektów oraz umożliwia konsultacje z ekspertem CIM i EEMU w poszukiwaniu finansowania.

Jak możemy sprowadzić wystawę „Dobra Energia” do naszego miasta?

W ramach tournée, zorganizowanego przez EEMU, lub samodzielnie po uzgodnieniu z EEMU terminu.

Jaki ma być format prezentacji o moim mieście, jakie szczegółowe tematy mam poruszyć?

Format prezentacji jest dowolny. W wystąpieniu powinna znaleźć się krótka informacja o samym mieście, opis głównych problemów energetyki miejskiej i sposobów ich rozwiązywania oraz prezentacja najważniejszych osiągnięć w zarządzaniu energią.

Czy mogę zwrócić się po wizę do innego konsulatu oprócz wyznaczonego dla mojego obwodu?

Najlepiej, zwrócić sie do konsulatu w danym obwodzie lub do konsulatu w Kijowie.

Jak mam zamieścić informacje o mieście (dla baneru) w 650 znakach?

Powinny zostać podane tylko najbardziej istotne informacje. Proponujemy wykorzystanie jako wzorca udanych sformułowań kolegów z innych miast.

Czy nie moglibyście sami skrócić podaną przez nas informacje oraz przeredagować ją?

Państwo najlepiej wiecie, które informacje są najistotniejsze i które koniecznie muszą zostać zamieszczone. Dlatego podstawowe przygotowanie tekstów powinno odbyć się po stronie urzędu. Z naszej strony uzyskacie Państwo pomoc w korekcie (styl, błędy itd.). Proszę zrobić to, co w Państwa siłach, resztę wykonamy sami.

Czym moja prezentacja w Chersonie (Lwowie) ma różnić sie od tej w Krakowie?

Prezentacja powinna zostać uzupełniona opisami działań wykonanych w ramach wdrażania Porozumienia Burmistrzów od ostatniego spotkania w Krakowie.

Kto został zaproszony na seminarium we Lwowie, kim będą nasi słuchacze?

Na seminarium zaproszono przedstawicieli władz miejskich Obwodu Lwowskiego, biznesu, organizacji pozarządowych i prasy.

Czy można prosić o bardziej szczegółowe informacje o EEMU, projekcie oraz Porozumieniu Burmistrzów? (pytanie często zadawane przez nowowybranych przedstawicieli władz miejskich Obwodu Lwowskiego po otrzymaniu zaproszenia na końcową konferencję we Lwowie)

Pakiety informacyjne są natychmiast wysłane do zainteresowanych miast. Zapraszamy także do śledzenia informacji na stronach: