Partnerzy

Koordynator Projektu

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC) jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, od 1994 r. współpracującą z samorządami lokalnymi. Członkami Stowarzyszenia są polskie gminy oraz firmy prywatne i stowarzyszenia. Stowarzyszenie należy do Europejskiej Sieci „Energie Cités” mającej siedzibę w Besançon we Francji. W roku 2009 Stowarzyszenie zostało pierwszą w Polsce oficjalną strukturą wspierającą Porozumienie Burmistrzów.
 

Czym się zajmujemy?

  • doradzamy gminom, jak lepiej wykorzystywać fundusze strukturalne
  • promujemy energię odnawialną
  • pokazujemy, jak efektywnie wykorzystywać energię
  • uczymy, jak chronić klimat
  • przedstawiamy innowacyjne technologie i najlepsze rozwiązania
  • informujemy o źródłach finansowania
  • pomagamy gminom znaleźć partnerów do projektów

Więcej informacji o PNEC znajdziesz klikając tutaj.

Partner Projektu:

Stowarzyszenie „Efektywne Energetycznie Miasta Ukrainy” (EEMU) jest dobrowolnym, działającym nie dla zysku zrzeszeniem organów miejscowych samorządów. Zostało założone w roku 2007 i liczy obecnie 20 miast członkowskich. W roku 2009 Stowarzyszenie zostało pierwszą na terenie Ukrainy oficjalną strukturą wspierającą Porozumienie Burmistrzów.

Misja Stowarzyszenia:

  • promocja zrównoważonego rozwoju lokalnych wspólnot,
  • zmniejszanie szkodliwego oddziaływania człowieka na środowisko naturalne,
  • rozbudowywanie „zielonej gospodarki” poprzez wdrażanie nowoczesnych systemów zarządzania energią oraz najlepszych światowych praktyk dotyczących podwyższania efektywności energetycznej i wykorzystywania energii odnawialnej.

Więcej informacji o EEMU znajdziesz klikając tutaj.