O projekcie

Tytuł projektu: „Dwa kraje – jeden program oszczędzania energii czyli polsko-ukraińska współpraca na rzecz ponadnarodowej inicjatywy Komisji Europejskiej pn. Porozumienie Burmistrzów (Covenant of Mayors)

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2010 r.

Koordynator Projektu: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC)

Partner Projektu: Stowarzyszenie „Efektywne Energetycznie Miasta Ukrainy” (EEMU)

Czas trwania: 1 kwiecień 2010 – 31 grudzień 2010

Cel projektu: wypromowanie i wdrożenie wśród ukraińskich miast i społeczności lokalnych ponadnarodowej inicjatywy Komisji Europejskiej pn.: Porozumienie Burmistrzów (Covenant of Mayors) jako narzędzia do budowania społeczeństwa obywatelskiego, poprawy warunków życia oraz ochrony środowiska naturalnego.

Porozumienie Burmistrzów to ambitna inicjatywa Komisji Europejskiej, angażująca władze lokalne miast/gmin (oraz reprezentowane przez nie społeczności lokalne) w działania na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu poprzez zobowiązanie sygnatariuszy do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do 2020 roku o wartość przekraczającą 20%, tj. przekraczającą zobowiązanie przyjęte przez Parlament Europejski dla całej UE.

Działania w Projekcie:

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie 6-dniowego szkolenia w Krakowie, na temat metodologii wdrażania „Porozumienia Burmistrzów”, dla przedstawicieli 11 miast ukraińskich (sygnatariuszy „Porozumienia...”), z udziałem dwóch przedstawicieli EEMU;
  termin realizacji: kwiecień – czerwiec 2010;
 2. Przygotowanie i prezentacja „obwoźnej wystawy”, pod tytułem „Dobra Energia”, promującej polskich i ukraińskich sygnatariuszy „Porozumienia...” oraz ich „dobre praktyki” czyli wdrożone nowoczesne i przyszłościowe rozwiązania związane z oszczędnością energii;
  termin realizacji: kwiecień – grudzień 2010;
 3. Rozpoznanie praktycznych aspektów wdrażania zobowiązań wynikających z podpisania „Porozumienia..”, rozpoczęcie ich realizacji oraz budowanie poparcia społecznego dla idei „Porozumienia...” w 11 ukraińskich miastach biorących udział w projekcie;
  termin realizacji: czerwiec – listopad 2010;
 4. Przygotowanie i przeprowadzenie 1-dniowego seminarium we Lwowie nt. „Porozumienie Burmistrzów – doświadczenia polskie, ukraińskie i europejskie”;
  termin realizacji: lipiec – wrzesień/październik 2010;
 5. Przygotowanie i przeprowadzenie Dnia Energii we Lwowie;
  termin realizacji: lipiec - październik 2010;
 6. Przygotowanie i przeprowadzenie 1-dniowego seminarium w Khersonie nt. „Porozumienie Burmistrzów – doświadczenia polskie, ukraińskie i europejskie;
  termin realizacji: sierpień – październik 2010;
 7. Przygotowanie i przeprowadzenie konferencji końcowej we Lwowie;
  termin realizacji: październik - grudzień 2010;
 8. Opracowanie informacyjno-promocyjnej strony internetowej projektu;
  termin realizacji: maj - grudzień 2010;
 9. Opracowanie i wydanie edukacyjnej płyty CD, zawierającej kompendium wiedzy na temat „Porozumienia Burmistrzów”, metodologii jego wdrażania oraz najlepszych praktyk;