Konferencja końcowa

W dniu 14 grudnia 2010 r. w Ratuszu miasta Lwowa odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Dwa kraje – jeden program oszczędzania energii”. Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele miast ukraińskich – obecnych i przyszłych sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów.

Wykłady rozpoczął Anatolij Kopec, dyrektor EEMU, który przedstawił stan obecny, problemy i perspektywy wdrażania Porozumienia na Ukrainie. Następnie ocenę merytorycznej wartości projektu w kontekście wdrażania zobowiązań wynikających z Porozumienia pod kątem osiągnięć miasta Lwowa przedstawiła V. Horban, p.o. Kierownika Wydziału Zarządzania Energią Urzędu Miasta Lwowa. Kolejny wykładowca – D. Leskiv, doradca burmistrza miasta Kowel, przestawił kluczowe problemy na drodze do wdrożenia zobowiązań wynikających z podpisania Porozumienia. Były to bardzo ważne prezentacje, które przedstawiły opinie miast wdrażających postanowienia Porozumienia.

Następnie o dostępnych dla ukraińskich samorządów środkach pomocowych (krajowych i zagranicznych) na realizację inwestycji i programów oszczędzania energii opowiedziała Agnieszka Schirru-Nowicka, przedstawicielka EEMU.

Niestety na konferencję nie mógł przybyć przedstawiciel Biura Porozumienia Burmistrzów w Brukseli z powodu dużego natłoku pracy w kończącym się roku. Zaoszczędzony czas został wykorzystany do opisania osiągnięć w gminie Stare Juchy – wójt gminy Ewa Jurkowska-Kawałko opowiedziała o działaniach termomodernizacyjnych prowadzonych w gminie, a Adam Lewicki, dyrektor szkoły, opowiedział o projektach i zajęciach ekologicznych prowadzonych w placówkach szkolnych w Starych Juchach.

Rezultaty osiągnięte w czasie realizacji projektu „Dwa kraje – jeden program oszczędzania energii” przedstawił jego kierownik-Marcin Łojek.

Dyskusja podsumowująca konferencję zachęcała do bardziej aktywnego wdrażania postanowień Porozumienia, a w przypadku wahania „przystąpić, czy nie” przedstawiciele EEMU i PNEC starali się rozwiać wątpliwości. Przedstawiciele miast ukraińskich pytali o dalsze możliwości kontynuacji współpracy polsko-ukraińskiej. Przedstawiciele EEMU i PNEC zapewnili o otwartości we współpracy i zachęcili do przesyłania pomysłów wspólnych przedsięwzięć.

Program

Prezentacje: