Strona ta została opracowana przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” w ramach projektu „Dwa kraje – jeden program oszczędzania energii czyli polsko-ukraińska współpraca na rzecz ponadnarodowej inicjatywy Komisji Europejskiej pn. Porozumienie Burmistrzów (Covenant of Mayors)”.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2010 r.

Głównym celem projektu jest wypromowanie i wdrożenie wśród ukraińskich miast i społeczności lokalnych ponadnarodowej inicjatywy Komisji Europejskiej pn.: Porozumienie Burmistrzów (Covenant of Mayors) jako narzędzia do budowania społeczeństwa obywatelskiego, poprawy warunków życia oraz ochrony środowiska naturalnego. Sygnatariusze Porozumienia zobowiązują się wykroczyć poza cele wyznaczone dla UE do roku 2020 poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w podlegających im jednostkach terytorialnych o co najmniej 20% dzięki wdrożeniu planu działań na rzecz zrównoważonej energii.

Na stronie znaleźć można:

  • informacje o projekcie i partnerach w nim uczestniczących,
  • prezentacje z seminariów i konferencji,
  • materiały przygotowane na Dzień Energii,
  • pytania i odpowiedzi dotyczące zarówno projektu, jak i wdrażania „Porozumienia Burmistrzów”