WSTĘP
O PROJEKCIE
  PROGRAMY OPERACYJNE
PREZENTACJE
PORADNIKI
DOBRE PRAKTYKI
O STOWARZYSZENIU
SEMINARIUM


www.smart-rfo.org

W dniach 5 – 8 listopada Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” zorganizowało seminarium międzynarodowe pt „Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie”. Było ono realizowane w ramach programu SMART finansowanego ze środków Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIC Południe.

Seminarium skierowane było do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, do małych i średnich przedsiębiorstw oraz do przedstawicieli banków. Wykładowcami byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, którzy przekazali informacje o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie projektów energetycznych z funduszy strukturalnych w nowym okresie programowania. Omówione zostały także projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii i zrównoważonego rozwoju, prowadzone przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” a eksperci z Polskiej Akademii Nauk oraz inwestorzy i przedstawiciele gmin podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z realizacją inwestycji dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Jednym z elementów seminarium były warsztaty podczas których został zaprezentowany program komputerowy RETScreen. Program RETScreen, służy do oceny wykonalności projektów z zakresu czystej energii, dokonuje wstępnej analizy finansowej i technicznej która może pomóc w podjęciu decyzji o realizacji zamierzonego przedsięwzięcia. Uczestnicy mieli możliwość samodzielnej pracy z tym programem przy stanowiskach komputerowych.

W seminarium uczestniczyli również partnerzy projektu Hiszpanii (Agujama- Stowarzyszenia Rozwoju Gudar - Javalanbre i Maestrazgo), Grecji (Centrum Ochrony Środowiska w Kozanii, Technologicznego Centrum Badawczego oraz Instytutu Technologii Paliw Stałych) oraz z Niemiec (Centrum Technologiczne Regionu Riesa-Grbenhain) którzy zaprezentowali swoje działania w projekcie EURE dotyczące promocji energii odnawialnej.

Po dwudniowym seminarium zagraniczni partnerzy mieli możliwość obejrzenia podczas podróży studyjnej inwestycji z dziedziny odnawialnych źródeł energii. W gminie Mszana Dolna przedstawiciele gminy pokazali zainstalowane na budynkach szkolnych kolektory słoneczne, w Bańskiej Niżnej wysłuchali wykładów dotyczących wykorzystania energii geotermalnej na Podhalu oraz oglądnęli ciepłownię geotermalną. Następnego dnia udali się do Nowej Dęby gdzie zaprezentowano im kotłownie na biomasę o mocy 8 MW.


Program seminarium wraz z podróżą studyjną,

Doświadczenia w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Doświadczenia z realizacji projektów SMART i perspektywy na przyszłość

Działalność PNEC w promocji energii odnawialnej

Environmental Centre of Kozani

Gúdar-Javalambre and Maestrazgo

Installation of a small scale renewable energy park

Kompleksowy Program Oszczędności Energii W Budynkach Użyteczności Publicznej W Gminie Mszana Dolna

Pompa ciepła w ośrodku zdrowia w Jerzmanowicach

Prezentacja programu RETScreen

Program SMART EURE

Rozwój obszarów zurbanizowanych w kierunku zrównoważonego wykorzystania energii RUSE

Technological Research Centre of West Macedonia

Technology Oriented Center of Foundation

The Podhale Geothermal Space Heating Project

Use of solar energy to increase the thermal content of Lignite–Water Slurries

Wykorzystanie biomasy w Nowej Dębie

Wykorzystanie energii geotermalnej w Małopolsce

Wykorzystanie energii wiatrowej i wodnej