WSTĘP
O PROJEKCIE
  PROGRAMY OPERACYJNE
PREZENTACJE
PORADNIKI
DOBRE PRAKTYKI
O STOWARZYSZENIU
SEMINARIUM


www.smart-rfo.org

Partnerzy projektu:
„Wykorzystanie energii odnawialnej w europie - EURE”

Technologiczne Centrum Badawcze Instytutu Edukacji Technologicznej w Zachodniej Macedonii (Grecja)

Technologiczne Centrum Badawcze jest częścią Instytutu Edukacji Technologicznej w Dytiki Macedonia, a jednym z jego głównych zadań jest prowadzenia biura innowacji. Biuro promuje prace badawcze z zakresu technologii oraz wdrażanie pilotażowych rozwiązań w procesie produkcyjnym, dzięki czemu przyczynia się do gospodarczego i społecznego rozwoju regionu Zachodnia Macedonia poprzez udoskonalanie metod produkcyjnych, wzrost ilości nowych, lepszych produktów, wykorzystanie nowych metod organizacji i administracji oraz oferowanie innowacyjnych usług. TCB koncentruje swoje naukowe i badawcze działania na wspieraniu przedsiębiorstw przemysłowych i rzemieślniczych w zakresie technologii i wymiany doświadczeń know-how.

W ramach projektu EURE TCB realizuje następujące działania:

  • poszukiwanie przykładów najlepszych praktyk wykorzystania źródeł energii odnawialnej w każdym z regionów oraz rozpowszechnienie rezultatów we wszystkich regionach,
  • tworzenie małych projektów wraz z przedsiębiorstwami podejmującymi działania zmierzające do oszczędzania energii,
  • zorganizowanie warsztatów informacyjnych na temat energii odnawialnej dla dyrektorów lokalnych przedsiębiorstw oraz zapewnienie informacji poprzez internet,
  • wydanie broszur informacyjnych (30 tys. egz.) oraz przygotowanie relacji prasowych dotyczących możliwości wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.