WSTĘP
O PROJEKCIE
  PROGRAMY OPERACYJNE
PREZENTACJE
PORADNIKI
DOBRE PRAKTYKI
O STOWARZYSZENIU
SEMINARIUM


www.smart-rfo.org

Partnerzy projektu:
„Wykorzystanie energii odnawialnej w europie - EURE”

Centrum Technologiczne Regionu Riesa-Grobenhain (TGZ, Niemcy)

Centrum Technologiczne Regionu Riesa-Grobenhain (TGZ, Niemcy) działa w regionie o powierzchni 820 km², liczącym 117 tys. mieszkańców.

Obszary działania:

  • wspieranie osób zakładających nowy biznes,
  • wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w regionie poprzez konsultacje, pośrednictwo i działalność edukacyjną,
  • stymulowanie małych i średnich przedsiębiorstw przy pomocy regionalnych projektów technologicznych realizowanych przez TGZ,
  • intensywne wspieranie rozwoju innowacyjnych produktów i procedur w małych i średnich przedsiębiorstwach regionu,
  • zapewnienie firmom z innych regionów, wchodzącym na rynek, możliwości włączenia się – bez ryzyka i większych nakładów - w realizację projektu, którego celem jest stworzenie stabilnej sieci umożliwiającej transfer technologii i współpracę w zakresie wykorzystania energii odnawialnych w zachodniej części Saksonii.

W ramach projektu EURE TGZ realizuje następujące działania:

  • stworzenie bazy danych rejestrującej wszystkie podmioty zainteresowane wykorzystaniem energii odnawialnej (developerów, producentów urządzeń, użytkowników itp.),
  • zorganizowanie imprez handlowych oraz warsztatów na temat transferu technologii, mających na celu nawiązanie współpracy,
  • inicjowanie projektów dotyczących wykorzystania energii odnawialnej (zwłaszcza biomasy) oraz oszczędzania energii,
  • tworzenie zrównoważonych struktur mających na celu wykorzystanie energii odnawialnych.