WSTĘP
O PROJEKCIE
  PROGRAMY OPERACYJNE
PREZENTACJE
PORADNIKI
DOBRE PRAKTYKI
O STOWARZYSZENIU
SEMINARIUM


www.smart-rfo.org

Partnerzy projektu:
„Wykorzystanie energii odnawialnej w europie - EURE”

Centrum Ochrony Środowiska w Kozani (Grecja)

Centrum Ochrony Środowiska w Kozani (Grecja) powstało w 1998 r. w obliczu poważnych problemów, jakie pojawiły się w regionie w związku z zanieczyszczeniem powietrza oraz pilnej potrzeby zrównoważonego zarządzania środowiskiem.

Obszary dzialania:

  • monitorowanie oraz kontrola parametrów odnoszących się do jakości środowiska,
  • realizacja projektów i badań związanych z ochroną środowiska,
  • składanie wniosków dotyczących ochrony środowiska,
  • zapewnienie doradztwa,
  • rozpowszechnienie rezultatów, informacja, tworzenie partnerstwa.

W ramach projektu EURE Centrum Ochrony Środowiska realizuje następujące działania:

  • stworzenie niewielkiego parku energii odnawialnych,
  • wybudowanie instalacji i obsługa technologii pozyskiwania biogazu z odchodów zwierzęcych,
  • wykonywanie opracowań dotyczących efektywności instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych,
  • promowanie tych systemów pod kątem edukacji, ochrony środowiska i oszczędności środków finansowych.