WSTĘP
O PROJEKCIE
  PROGRAMY OPERACYJNE
PREZENTACJE
PORADNIKI
DOBRE PRAKTYKI
O STOWARZYSZENIU
SEMINARIUM


www.smart-rfo.org

Partnerzy projektu:
„Wykorzystanie energii odnawialnej w europie - EURE”

Instytut Technologii Paliw Stałych (ISFTA, Grecja)

Założony w 1987 roku jest największą w Grecji organizacją zajmującą się promocją badań mających na celu lepsze wykorzystanie paliw stałych i ich produktów ubocznych. W ramach projektu EURE ISFTA współpracuje z Instytutem Edukacji Technologicznej z Zachodniej Macedonii.

Głównym celem tej współpracy jest usprawnienie efektywności elektrowni węgla brunatnego poprzez zmniejszenie kosztów operacyjnych oraz szkodliwych dla środowiska emisji zanieczyszczeń.

Celem jest połączenie dwóch technologii – wykorzystania energii słonecznej i spalania węgla brunatnego w formie zawiesiny (LWS). W ramach projektu zostanie zbudowane urządzenie demonstracyjne, w którym dzięki energii pochodzącej ze słońca zostanie zwiększenia objętość LWS. W rezultacie spalania podgrzanej uprzednio LWS powstawać będzie mniej szkodliwych gazów dzięki zastosowaniu niższych temperatur spalania.