WSTĘP
O PROJEKCIE
  PROGRAMY OPERACYJNE
PREZENTACJE
PORADNIKI
DOBRE PRAKTYKI
O STOWARZYSZENIU
SEMINARIUM


www.smart-rfo.org

Partnerzy projektu:
„Wykorzystanie energii odnawialnej w europie - EURE”

AGUJAMA - Stowarzyszenie Rozwoju Gudar-Javalambre i Maestrazgo (Hiszpania)

AGUJAMA - Stowarzyszenie Rozwoju Gudar-Javalambre i Maestrazgo (Hiszpania) jest instytucją nie działającą dla zysku. Stowarzyszenie tworzą reprezentanci wielu sektorów społecznych i gospodarczych z tego obszaru, których celem jest rozwój regionu i rozwiązanie głównych problemów wsi takich jak malejące zaludnienie, starzenie się społeczeństwa oraz poprawa jakości usług.

W ramach projektu EURE AGUJAMA realizuje następujące działania:

  • przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na temat ochrony środowiska skierowanej do uczniów; stworzenie materiałów dydaktycznych uzupełnionych podróżą studyjną,
  • przeprowadzenie kampanii edukacyjnej dla polityków i przedsiębiorców; przygotowanie materiałów informacyjnych dla małych przedsiębiorstw, rolników i reprezentantów administracji na temat oszczędzania energii oraz wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych; podróż studyjna ilustrująca poruszane zagadnienia,
  • stworzenie Dekalogu Dobrych Obyczajów dotyczącego oszczędzania energii w małych przedsiębiorstwach, minimalizowania emisji gazów do atmosfery i kształtowania świadomości elokogicznej; przedsiębiorstwa przestrzegające dekalogu zostaną nagrodzone w różnych kategoriach,
  • przygotowanie studium wykonalności dla zakładu kogeneracji; w związku z dużym zalesieniem regionu konieczne jest sporządzenie szczegółowego studium dotyczącego możliwości wykorzystania lasów i odpadów przemysłowych do produkcji energii.