We wtorek, 10 kwietnia 2018 r., Wydział Technologii Energetycznych Uniwersytetu w Mariborze (Słowenia) zorganizował międzynarodowe warsztaty poświęcone nawykom i zachowaniom konsumentów energii. Wydarzenie to odbyło się w Hotelu City Maribor.

Aktualna sytuacja ekonomiczna utrudnia instytucjom publicznym inwestowanie w poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Szczególnie w krajach Europy Środkowej widać też brak holistycznego podejścia do wdrażania środków oszczędności energii oraz niedostatek niezbędnych ku temu zasobów. Projekt TOGETHER (pełna nazwa: Razem na drodze do efektywności poprzez ograniczenie zużycia energii) proponuje nowe spojrzenie na proces zarządzania energią w budynku, uwzględniające całokształt relacji zachodzących pomiędzy fizyczną strukturą budynku, organizacją przestrzeni, zastosowanymi technologiami, wyposażeniem oraz zachowaniami użytkowników. Zorganizowane w jego ramach międzynarodowe warsztaty zgromadziły ekspertów tematycznych i ambasadorów dobrych praktyk, którzy przedstawili skuteczne metody i narzędzia służące zmianie zachowań konsumentów energii oraz lepszemu zrozumieniu ich potrzeb. Omówili też działania wspierające bardziej efektywne korzystanie z energii, narzędzia zarządzania popytem na energię oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii optymalizujących procesy związane ze zużyciem energii.

„Doświadczenie pokazuje, że nawet wówczas, gdy potencjał oszczędności energii jest duży i łatwy to wykorzystania, oszczędność ta nie pojawi się sama z siebie”, powiedział Antonio Zonta, Dyrektor Wydziału Nieruchomości i Zamówień Publicznych Prowincji Treviso (Włochy), będącej koordynatorem projektu TOGETHER. „Sukces będzie zależał nie tylko od wykorzystania najlepszych dostępnych technologii, ale i od zaangażowania kluczowych interesariuszy i zmiany zachowań użytkowników budynku. To nie budynki oszczędzają energię, ale ludzie.” Kolejną prezentację wygłosił dr Janez Petek, Dyrektor Lokalnej Agencji Energetycznej Spodnje Podravje (Słowenia), który przedstawił projekt „Premakni porabo”, stanowiący część większego, 3-letniego, słoweńsko-japońskiego przedsięwzięcia ukierunkowanego na rozwój inteligentnych sieci i inteligentnych społeczności. Następnie Francesco Molinari z Politechniki Mediolańskiej (Włochy) wyjaśnił w swoim wykładzie, iż „o tym, w jaki sposób ludzie korzystają z energii decydują wzajemne oddziaływania pomiędzy normami, kulturą materialną oraz praktykami“. Wszystkie te trzy komponenty należy dobrze poznać, aby być w stanie wpłynąć na zachowania poszczególnych jednostek.

Drugą część warsztatów otworzył Fabio Dandri z Agencji Energetycznej Regionu Friuli - Wenecja Julijska (Włochy), który wprowadził uczestników w temat zarządzania popytem na energię oraz przedstawił przykłady inicjatyw mających skłonić użytkowników budynku do bardziej efektywnego korzystania z energii. Następnie Jure Vetršek z Instytutu Innowacji i Rozwoju Uniwersytetu w Lublanie (Słowenia), podkreślił, iż „użytkownik znajduje się w sercu ekosystemu budynku i trzeba interdyscyplinarnego podejścia, aby sprostać wyzwaniu ograniczenia zużycia energii“.  

Dr Vlasta Krmelj z Instytutu Zrównoważonego Wykorzystania Energii Agencji Energetycznej Regionu Podravje (Słowenia) przedstawiła swoje doświadczenia związane z pracą z konsumentami energii oraz ich wpływ na wielkość zużycia energii. Podkreśliła przy tym, że „do efektywnego wdrażania środków efektywności energetycznej i osiągnięcia ustalonych celów niezbędny jest system monitoringu i weryfikacji wydajności energetycznej budynku”. Prof. Tamas Csoknyai z Uniwersytetu Techniczno-Ekonomicznego w Budapeszcie (Węgry) zaprezentował międzynarodowy projekt „Greenplay”, w ramach którego zaprojektowana została gra Apolis Planeta, za pomocą której autorzy chcą zachęcać do oszczędzania energii w domach. Na zakończenie drugiej części spotkania prof. Damijan Mumel z Wydziału Ekonomii i Biznesu Uniwersytetu w Mariborze (Słowenia) wygłosił wykład na temat postaw konsumentów i zaprezentował wielo-atrybutowy model oceny postaw. 

Trzecią część międzynarodowych warsztatów otworzył prof. Peter Virtič z Wydziału Energii i Technologii Uniwersytetu w Mariborze (Słowenia), który wygłosił prezentację na temat poprawy efektywności energetycznej poprzez zastosowanie monitoringu zużycia energii. Po nim Jure Jazbinšek z Jednostki Technologii Nuklearnych Elektrowni Jądrowej Krško (Słowenia) pokazał uczestnikom mapę zużycia energii elektrycznej w Europie oraz model symulacyjny elektrowni jądrowej. 

Warsztaty zakończyły się dyskusją panelową z udziałem wszystkich partnerów projektu oraz przedstawicieli zaproszonych gości, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z realizacją projektu TOGETER, w tym wdrażaniem systemów do inteligentnych pomiarów zużycia energii oraz planowaniem działań mających zachęcić użytkowników budynków do aktywnego włączenia się w proces zarządzania energią.

 

Logo INTERREG CE Projekt jest finansowany ze środków pochodzących w programu INTERREG CENTRAL EUROPE. Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej strony spoczywa na jej autorach.