22 maja 2017 r. w Jihlavie (Republika Czeska) odbyły się międzynarodowe warsztaty poświęcone umowom o efekt energetyczny oraz zarządzaniu energią w budynkach użyteczności publicznej. Organizatorem warsztatów była Agencja Energetyczna Kraju Vysočina (EAV), która jest członkiem międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt pn. „TOGETHER - Razem w drodze do efektywności poprzez ograniczenie zużycia energii". Projekt jesr współfinansowany z programu Interreg Central Europe 2014-2020.

Wykorzystując konkretne przykłady prowadzący warsztaty zademonstrowali, jak duży efekt ekologiczny, ekonomiczny i społeczny można uzyskać podnosząc efektywność wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej poprzez podjęcie współpracy z firmami typu ESCO oraz zmianę zachowań użytkowników budynków.

Otwarcia warsztatów dokonał Pavel Pacal, wiceprezydent kraju Vysočina. Następnie swoje prezentacje wygłosili partnerzy projektu TOGETHER - Libor Gazovic z agencji SIEA (SK), który przedstawił model ESCO, oraz Antonio Zonta z Prowincji Treviso (IT), który zaprezentował pzykład umowy o efekt energetyczny obejmującej zarówno komponent techniczny, jak i społeczny. Kolejną część warsztatów poprowadził Manuel Nina (PT) - ekspert w zakresie czynników kształtujących zachowania i nawyki użytkowników budynków oraz możliwości oddziaływania na nie. Zaprezentował on wiele ciekawych i inspirujących dobrych praktyk oraz przykładów możliwych rozwiązań i technik angażujących użytkowników budynków w działania na rzecz oszczędzania energii.

Pod koniec warsztatów uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z dwoma europejskimi projektami  mającymi na celu ograniczenie zużycia energii w budynkach poprzez zmianę zachowań: „Greenplay” (finansowany z proramu HORYZONT 2020) oraz „Energy@School” (finansowany z programu Interreg Central Europe).

Więcej informacji na temat projektu TOGETHER można znaleźć na na jego profilu na Facebooku oraz stronie internetowej.

 

 

Logo INTERREG CE Projekt jest finansowany ze środków pochodzących w programu INTERREG CENTRAL EUROPE. Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej strony spoczywa na jej autorach.