„Począwszy od 2020 r. musimy zmniejszać nasze emisje o połowę co każde dziesięć lat" powiedział dyrektor Csaba Kőrösi podczas konferencji Innobuildings 2017 zorganizowanej przez władze Hegyvidék, XII dzielnicy Budapesztu, oraz partnerów projektu TOGETHER. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z innowacyjnymi sposobami ograniczenia zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej. 

W 2016 r. organizacje z siedmiu krajów Europy Środkowej rozpoczęły realizację projektu TOGETHER, współfinansowanego z programu Interreg CE i mającego na celu rozpowszechnienie koncepcji zintegrowanego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej poprzez wprowadzenie w wybranych z nich rozwiązań organizacyjnych, technicznych i finansowych prowadzących do ograniczenia zużycia energii. Partnerzy projektu starają się udowodnić, że zmniejszenie ww. zużycia i związanych z nim kosztów jest możliwe bez realizacji większych inwestycji i prac modernizacyjnych, a jedynie z wykorzystaniem technologi ICT, metod analizy danych i nauk behawioralnych, w tym z zakresu wzorców konsumpcji i oddziaływania na nie. Jako że realizacja projetu zbliża się już do półmetka, siedmiu partnerów podzieliło się rezultatami swoich dotychczasowych działań i omówiło takie tematy, jak możliwość zmiany zachowań użytkowników budynku czy rola systemów do monitorowania zużycia energii w czasie rzeczywistym. Wsparli ich uznani wykładowcy z Węgier i innych krajów UE.

Konferencję otworzył Zoltán Pokorni, burmistrz Hegyvidék, który podkreślił, że międzynarodowe projekty takie jak TOGETHER są niezbędne do uświadomienia mieszkańcom ich roli w procesie adaptacji do zmian klimatu i potencjału, jakim dysponują w tym zakresie. Następnie wystąpił Csaba Kőrösi, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Biurze Prezydenta Węgier, który w swoim przemówieniu zwrócił uwagę, iż choć dostępne technologie umożliwiają rozwój ekonomiczny bez zwiększania emisji, nadal mamy wiele do zrobienia, aby utrzymać wzrost globalnej temperatury poniżej 2 oC jak założono w Porozumieniu Paryskim.

Zaproszeni mówcy wskazali uczestnikom konferencji, w jaki sposób - zarówno w teorii jak i praktyce - można zmniejszyć zużycie energii w budynkach łącząc zmiany organizacyjne i zmianę zachowań z wprowadzeniem innowcyjnych systemów do inteligentnych pomiarów zużycia energii. Tego typu rozwiązania są wdrażane w 84 budynkach pilotażowych z 7 krajów Europy Środkowej uczestniczących w projekcie koordynowanym przez Prowincję Treviso. Szczegóły dotyczące projektów pilotażowych, zastosowanych technik i narzędzi oraz możliwych barier zostały omówione podczas dyskusji okrągłego stołu z udziałem wszyskich partnerów projektu. 

Konferencja Innobuildings 2017 była czymś więcej niż tylko cyklem wykładów i dyskusji z udziałem zaproszonych prelegentów. Podczas przerw uczestnicy spotkania mogli doświadczyć na własnej skórze, co oznacza termin gamifikacja, np. poruszając się po rynku efektywności energetycznej, pisząc i wysyłając do siebie proenergetyczne zobowiązania czy zapoznając się z działaniem inteligentnych systemów pomiarowych. Pod koniec konferencji odbyła się wizyta studyjna, podczas której uczestnicy obejrzeli innowacyjny system grzewczy Centrum Kultury MOM (jeden z budynków pilotażowych), gdzie ciepło jest odzyskiwane ze ścieków.  

W kolejnych miesiącach partnerzy projektu rozpoczną realizację działań pilotażowych, zmierzających do zmiany zachowań właścicieli, zarządców i użytkowników budynków, w tym poprzez wdrożenie różnego rodzaju systemów zachęt i technik gamifikacji. Celem jest jak największa redukcja zużycia energii, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów utrzymania i śladu węglowego budynków użyteczności publicznej. 

Obserwuj rezultaty projektu TOGETHER na jego profilu na Facebooku oraz stronie internetowej.

 

 

Logo INTERREG CE Projekt jest finansowany ze środków pochodzących w programu INTERREG CENTRAL EUROPE. Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej strony spoczywa na jej autorach.