Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami i narzędziami opracowanymi w ramach projektu, które można pobrać poniżej.

 

 

Logo INTERREG EUROPE Projekt jest finansowany ze środków pochodzących w programu INTERREG EUROPE. Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej strony spoczywa na jej autorach.