logo REBUSZa nami cykl trzech szkoleń „Oszczędzanie energii w budynkach – edukacja i aktywizacja użytkowników budynków” zorganizowanych w ramach projektu REBUS finansowanego z programu Interreg Europe. Wydarzenia zostały zorganizowane w formule on-line i były skierowane do przedstawicieli samorządów lokalnych zainteresowanych poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, poprzez zmianę zachowań ich użytkowników oraz aktywne włączenie ich w procesy zarządzania energią.

Pierwsze szkolenie z cyklu, odbyło się 30 listopada 2020 r. Dotyczyło ono wpływu użytkowników na zużycie energii, a także ich roli w procesie zarządzania energią. Podczas prezentacji uczestnicy mieli możliwość dowiedzieć się także o systemie zachęt do oszczędzania energii, a także poszerzyć swoją wiedzę na temat wpływu mikroklimatu na komfort osób przebywających w budynku. Wydarzenie to stanowiło bazę wiedzy niezbędną do efektywnego zarządzania wszelkimi mediami w budynkach.

12 stycznia 2021 r. przeprowadzone zostało drugie ze szkoleń. Tym razem prezentacje prelegentów skupiały się na oszczędzaniu energii w szkołach. Uczestnicy mieli szansę zapoznać się z przykładami dobrych praktyk związanych z angażowaniem uczniów w proces zarządzania energią. Poruszone zostały także tematy takie jak: bez- oraz niskonakładowe środki oszczędności energii możliwe do zastosowania w budynkach szkolnych, a także budowanie świadomości energetycznej i wzmacnianie partycypacji publicznej młodych mieszkańców miast i gmin.

Ostatnie wydarzenie z cyklu szkoleń miało miejsce 30 marca 2021 r. Podczas niego skupiono się na rozwiązaniach jakie można wdrożyć w budynkach użyteczności publicznej, lecz tym razem innych niż szkolne. Słuchacze mieli możliwość nie tylko zapoznania się z dobrymi praktykami dotyczącymi poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania technologii ICT do aktywizacji użytkowników budynków, ale także wysłuchania doświadczeń zaproszonych prelegentów. Pan Jerzy Tymczyszyn – Ekodoradca z gminy Raciechowice, opowiedział o swojej roli oraz metodach jakie wykorzystuje w edukacji mieszkańców. Jego wystąpienie z pewnością pokazało wszystkim, że w każdym mieście potrzebna jest osoba, do której można zwrócić się ze wszelkimi problemami związanymi z wymianą systemów grzewczych, uzyskaniem dofinansowań na ten cel, czy też otrzymaniem porad z zakresu efektywności energetycznej. Kolejnym z zaproszonych prelegentów był Pan Stanisław Nowacki z gminy Niepołomice. Na przykładzie przeprowadzonych tam inwestycji, przybliżył uczestnikom zagadnienie kompleksowej termomodernizacji zrealizowanej nie tylko poprzez techniczne rozwiązania, ale także przez podniesienie świadomości energetycznej i klimatycznej użytkowników budynków.

Cieszymy się, że tematyka szkoleń przyciągnęła tak wielu słuchaczy. Mamy nadzieję, że wiedza przekazana podczas wydarzeń zostanie wykorzystana w praktyce oraz przyczyni się do wzrostu świadomości energetycznej mieszkańców oraz użytkowników budynków.

Wszystkich zainteresowanych przedstawionymi tematami, zachęcamy do zapoznania się z projektem REBUS, którego ogólnym celem jest pomoc samorządom lokalnym w poprawie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez zaprojektowanie tzw. "ścieżki renowacji energetycznej budynków" (ŚREB), obejmującej zaplanowanie, wykonanie oraz monitoring odpowiednich prac renowacyjnych w budynkach należących do miasta/gminy, a także podnoszenie kompetencji zaangażowanych w ten proces osób. Więcej na temat projektu oraz realizowanych w jego ramach działań można znaleźć na naszej stronie.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w szkoleniach oraz zachęcamy do utrwalenia wiedzy korzystając z prezentacji wygłoszonych podczas wydarzeń oraz nagrań, które znajdują się poniżej.

Aby je pobrać, należy wpisać hasło, które otrzymali Państwo w mailu wysłanym po wydarzeniu. Tych z Państwa, którzy w wydarzeniu nie uczestniczyli, a są zainteresowani otrzymaniem prezentacji prosimy o kontakt z naszym biurem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Poniższe prezentacje nie mogą być udostępnianie ani publikowane bez zgody Stowarzyszenia

Pierwsze szkolenie

  1. Mikroklimat w budynku, a komfort jego użytkowników , Anna Lachowicz, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  2. Oszczędzanie energii w budynkach – edukacja i aktywizacja użytkowników , Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

Drugie szkolenie

  1. Metodologia 50/50 - 9 kroków do oszczędności energii , Anna Lachowicz, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  2. Bez- i niskonakładowe środki oszczędności energii, jakie można wdrożyć w budynkach szkolnych , Aleksandra Składowska, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  3. Rola użytkowników budynków w projektach proenergetycznych. Doświadczenia projektu REBUS , Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

Trzecie szkolenie

  1. Oszczędzanie energii w budynkach – edukacja i aktywizacja użytkowników budynków , Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  2. Metodologia 50/50 w budynkach użyteczności publicznej , Anna Lachowicz, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  3. Wzorcowa kampania na rzecz oszczędzania energii na przykładzie hrabstwa Durham, Anglia , Bartłomiej Smenda, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  4. Działania Eko-doradców w województwie małopolskim oraz ich rola w edukacji energetycznej użytkowników budynków , Jerzy Tymczyszyn, UM Raciechowice
  5. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Niepołomice , Stanisław Nowacki, UM Niepołomice
Logo INTERREG EUROPE Projekt jest finansowany ze środków pochodzących w programu INTERREG EUROPE. Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej strony spoczywa na jej autorach.