1. europejskie spotkanie partnerów i interesariuszy projektu REBUS odbyło się we Florencji w dniach 24-25 maja 2016 r. Stanowiło ono okazję do poznania się i rozpoczęcia efektywnego dialogu nt. aktualnej sytuacji w obszarze renowacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w różnych regionach Europy. Uczestnicy spotkania analizowali stan faktyczny w odniesieniu do 4. głównych tematów:
  • planowanie inwestycji (w tym priorytetyzacja budynków, zbieranie danych, przygotowanie do realizacji)
  • realizacja inwestycji (w tym finansowanie, procedury przetargowe, metody i narzędzia realizacji, wykonanie)
  • monitorowanie inwestycji (w tym wykorzystywane narzędzia i metody, środki weryfikacji rezultatów)
  • budowanie kompetencji i angażowanie interesariuszy

Dla każdego z tych obszarów tematycznych uczestnicy dyskusji starali sie też określić najważniejsze potrzeby samorządów (jakie problemy wymagają rozwiązania?) oraz zidentyfikować istniejące doświadczenia, które mogą stanowić przykłady dobrych lub złych praktyk. Wyniki dyskusji stanowią punkt wyjścia do opracowania szerszej analizy kontekstowej sytuacji w poszczególnych regionach zaangażowanych w projekt.

Na zakończenie spotkania uczestnicy wzięli udział w wizycie studyjnej w żłobku "Capuana" zlokalizowanym w budynku o klasie energetycznej A.

Logo INTERREG EUROPE Projekt jest finansowany ze środków pochodzących w programu INTERREG EUROPE. Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej strony spoczywa na jej autorach.