Spotkania i wydarzenia

W ramach projektu zaplanowano wiele interesujących wydarzeń, które będą stanowiły okazję do wymiany opinii, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy różnymi organizacjami zaangażowanymi w inicjatywy z zakresu renowacji energetycznej budynków. Wydarzenia te będą się odbywały zarówno na szczeblu europejskim, jak i szczeblu krajowym, i pomogą w wypracowaniu wzorcowych rozwiązań, które ułatwią europejskim samorządom poprawę efektywności energetycznej w ich budynkach, a współpracującym z nimi instytucją pomogą efektywniej wspierać takie projekty.

Logo INTERREG EUROPE Projekt jest finansowany ze środków pochodzących w programu INTERREG EUROPE. Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej strony spoczywa na jej autorach.