6 centrum informacyjneJeżeli poszukujesz szczegółowych informacji nt. alternatywnych źródeł ciepła do obecnie wykorzystywanych w twoim gospodarstwie domowym, o działaniach poprawiających efektywność energetyczną twojego mieszkania, czy też poznać dostępne dla mieszkańca źródła dofinansowania działań modernizacyjnych i poprawiających efektywność energetyczną twojego domu lub mieszkania – ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do informacji na temat energetyki odnawialnej, systemów grzewczych, możliwości współfinansowania inwestycji oraz możliwych do osiągnięcia oszczędności. W płońskim Centrum Informacyjnym osoby zainteresowane realizacją działań zwiększających efektywność energetyczną swojego gospodarstwa uzyskają informacje o warunkach pozyskania środków w ramach krajowych programów, takich jak: Czyste Powietrze, Mój Prąd, Agroenergia czy innych, z nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Czyste Powietrze

Program jest przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W ramach programu możliwe jest otrzymanie dofinansowania na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, spełniające najwyższe normy oraz na przeprowadzenie w budynku niezbędnych prac termomodernizacyjnych.

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 69 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Zapraszamy także do odwiedzenia punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze”, który mieści się w Płońsku przy ul. Warszawskiej 57 (siedziba firmy "ROMEX").

Mój Prąd

Beneficjentami programu są osoby fizyczne, wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą kompleksową umowę, regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

W ramach programu można otrzymać dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Rodzaje przedsięwzięć objęte programem polegają na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://mojprad.gov.pl/o-programie.

Agroenergia

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Program realizowany będzie do 2027 roku.

O dofinansowanie w programie ubiegać się mogą osoby fizyczne, właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi między 1 ha a 300 ha i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą osobiście gospodarstwo rolne, a także osoby prawne (właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się pomiędzy 1 ha a 300 ha i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych).

Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych, w szczególności:

  1. dla instalacji o mocy od 10 do 30 kW do 20 %, nie więcej niż 15 000 zł,
  2. dla instalacji o mocy od 30 do 50 kW do 13%, nie więcej niż 25 000 zł.

Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wyliczane jest na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 000 zł.

Więcej informacji na stronie: https://portal.wfosigw.pl/informacja-o-programie-1

Centrum Informacyjne

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

czyste powietrzeZapraszamy także do odwiedzenia punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze”, który mieści się w Płońsku przy ul. Warszawskiej 57 (siedziba firmy "ROMEX").

Zachęcamy do skorzystania z dofinansowania na wymianę starego pieca oraz na termomodernizację Waszych domów. Bądźmy eko i wspólnie walczmy ze smogiem!