logo EYES EnglishCelem projektu jest zwiększenie zaangażowania osób młodych (18-28 lat) w działania miasta na rzecz ochrony klimatu i adaptacji do zmian klimatu. W ramach projektu powołana zostanie Rada Młodych ds. Klimatu, zrzeszająca młodych ludzi (w wieku 18-29 lat) i tworzona z myślą o rozwoju ich ambicji i kompetencji w obszarze lokalnego planowania klimatycznego. Prace Rady wesprze Zespół Ekspercki składający się z kluczowych lokalnych specjalistów i interesariuszy.

W ramach prac Rady Młodych ds. Klimatu, uczestnicy będą mieli możliwość podnoszenia swoich kompetencji poprzez udział w serii inspirujących wydarzeń: debat, warsztatów oraz rozmów z ekspertami specjalizującymi się w procesie niskoemisyjnej transformacji, a także możliwość nawiązania aktywnej współpracy z urzędem na rzecz ochrony klimatu. 

Rada Młodych ds. Klimatu

Głównym celem Rady Młodych ds. Klimatu jest:

  • mobilizacja młodych mieszkańców miasta, 
  • przygotowanie ich do aktywnego udziału w życiu społecznym,
  • zwiększenie ich wiedzy w obszarze zarządzania energią, ochrony powietrza, ochrony klimatu i adaptacji do zmian klimatu, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań (→ cykl szkoleń i warsztatów),
  • zwiększenie ich wiedzy na temat podejmowanych lokalnie działań w ww. obszarach, w tym działań Urzędu Miasta i kluczowych interesariuszy (spółki miejskie, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, instytucje badawcze/naukowe…) (→ spotkania, wizyty studyjne),
  • identyfikacja najważniejszych wyzwań związanych w klimatem i energią, przed jakimi staje miasto, a także towarzyszących im obaw młodych ludzi, ich potrzeb itd. (→ projekt badawczy),
  • zaproponowanie rozwiązań/działań umożliwiających sprostanie ww. wyzwaniom, w tym zainicjowanie własnego projektu (kampania edukacyjna skierowana do młodzieży, happening, propozycja projektu do budżetu obywatelskiego) (→ projekt pilotażowy)
  • przygotowanie rekomendacji, które pomogą lokalnym decydentom w planowaniu dalszych działań wspierających zrównoważony rozwój miasta oraz angażowaniu w ten proces młodych obywateli (→ zestaw rekomendacji)

Rejestracja do Cieszyńskiej Rady Młodych ds. Klimatu

Finansowanie: Program ERASMUS+

Okres realizacji: Luty 2019 – styczeń 2021

Zaangażowane kraje: Bułgaria, Dania, Francja, Hiszpania, Polska, Włochy

Zaangażowane miasta: Warna (BG) Sønderborg (DK), Metropolia Lyon (FR), Granollers (ES), Cieszyn (PL), Neapol (IT)

Strona internetowa projektu: https://www.projecteyes.pl/

Materiały promocyjne:

Wydarzenia:

  1. „Rozmowy o klimacie: globalne wyzwanie i lokalne działania” – warsztaty dla młodych mieszkańców Cieszyna,
  2. Spotkanie ze studentami Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie,
  3. „Rozmowy o klimacie: co młodzi ludzie wiedzą i myślą o zmianach klimatycznych?” – warsztaty dla młodych mieszkańców Cieszyna;
logosbeneficaireserasmusleft pl  Projekt jest finansowany ze środków pochodzących w programu ERASMUS+. Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej strony spoczywa na jej autorach.