Platforma e-learningowa MAYORS IN ACTION

Witamy na platformie e-learningowej projektu MAYORS IN ACTION! Jest ona przeznaczona dla przedstawicieli samorządów lokalnych realizujących projekty i działania z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania OZE, w tym przede wszystkim ujęte w lokalnych Planach Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP), Planach Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) lub innych strategiach energetycznych. 

Celem platformy jest wsparcie realizacji ww. działań poprzez podniesienie wiedzy i kompetencji pracowników lokalnej administracji, w tym w zakresie planowania, finansowania, realizowania i monitorowania projektów proenergetycznych. W poszczególnych udostępnionych modułach szkoleniowych omówiono wszystkie istotne etapy tego procesu, przekazując przydatne informacje i wskazówki oraz prezentując dostępne metody, narzędzia i studia przypadku.

Każdy z modułów zakończony jest testem wiedzy, po których zaliczeniu można wygenerować certyfikat potwierdzający ukończenie kursu. Zachęcamy więc do realizacji szkolenia w pełnym zakresie. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

MODUŁY SZKOLENIOWE

Moduł 1: Przygotowanie działań do realizacji - priorytetyzacja, analiza wykonalności i analiza ryzyka

moduł 1...

Moduł 2: Wybór źródeł finansowania

moduł 2...

Moduł 3: Opracowanie dokumentacji projektowej - biznes plan, budżet, harmonogram

moduł 3...

Moduł 4: Wybór wykonawcy

moduł 4...

Moduł 5: Wdrażanie działań - kampanie edukacyjno-informacyjne

moduł 5...

Moduł 6: Wdrażanie działań - modernizacja energetyczna budynków

moduł 6...

Moduł 7: Wdrażanie działań - modernizacja oświetlenia publicznego

moduł 7...

Moduł 8: Wdrażanie działań - instalacja OZE

moduł 8...

Moduł 9: Wdrażanie działań - zrównoważony transport

moduł 9...

Moduł 10: Wdrażanie działań - wsparcie działań w sektorze prywatnym

moduł 10...

Moduł 11: Monitorowanie i raportowanie realizacji działań

Moduł 12: Angażowanie kluczowych interesariuszy

moduł 12...

Moduł 13: Ciągłe doskonalenie wewnątrz organizacji

moduł 13...

 

 

 

 

logo iee 72Projekt jest finansowany ze środków pochodzących w programu Inteligentna Energia dla Europy. Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji spoczywa na jej autorach. Nie wyraża ona opinii Unii Europejskiej. Ani EACI ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zamieszczonych tu informacji.