EPAH website bannerCentrum Doradcze ds. Ubóstwa Energetycznego (EPAH), wiodąca inicjatywa UE prowadzona przez Komisję Europejską na zlecenie Parlamentu Europejskiego, jest siecią współpracy interesariuszy mającą na celu wyeliminowanie ubóstwa energetycznego i przyspieszenie sprawiedliwej transformacji energetycznej samorządów lokalnych w Europie. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie jednostkom samorządowym i współpracującym z nimi podmiotom pomocy w analizie zjawiska ubóstwa energetycznego na ich terenie oraz zaplanowanie lokalnych działań, które pomogą je ograniczyć, a w długim terminie pozwolą na jego wyeliminowanie oraz przyspieszenie sprawiedliwej transformacji poszczególnych regionów UE. Centrum współpracuje z ekspertami tematycznymi oraz gromadzi cenną wiedzę, doświadczenia i dobre praktyki, które mogą okazać się przydatne dla innych samorządów i podmiotów zainteresowanych zwalczaniem ubóstwa energetycznego.

Wsparcie techniczne oferowane przez centrum EPAH jest zapewniane w formie aktywnego helpdesku dostępnego pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz w formie pomocy technicznej udzielanej wnioskodawcom wybranym w dwóch specjalnych naborach do Programu Wsparcia Technicznego przez kolejne 3 lata.

Nabory

DRUGI NABÓR
1 marca - 7 kwietnia 2023r.

Po rejestracji na stronie wnioskodawcy uzyskają dostęp do formularza zgłoszeniowego on-line i będą mogli wypełnić zgłoszenie.

Najważniejszą częścią formularzu aplikacyjnego jest opis wnioskowanej pomocy technicznej, który powinien zawierać:

 • informacje o powodach wnioskowania oraz oczekiwanych rezultatach;
 • szczegółowe aspekty, takie jak: przewidywane ramy czasowe, czy istnieje synergia z innymi trwającymi działaniami lub innymi organizacjami, jaka będzie rola eksperta i jak zostanie przydzielony personel wewnętrzny.

Więcej szczegółowych informacji m.in. o dopuszczonych wnioskodawcach czy szczegółach wniosku i jego ocenie znajdziecie Państwo w opisie Programu dostępnym w języku polskim:

do pobrania TUTAJ.

 

 

PIERWSZY NABÓR
1 lutego – 15 marca 2022r.

 

Wydarzenia EPAH

Webinarium informacyjne nt. Programu Wsparcia Technicznego

 1. 28 lutego 2023 r. potencjalni beneficjenci mieli okazję wziąć udział w webinarium dot. drugiego naboru do Programu Wsparcia Technicznego. Krok po kroku omówiono sposób aplikacji oraz proces przygotowania wniosku.

Webinarium informacyjne - II nabór, 28.02.2023 r.

 1. 4 lutego 2022 roku odbyło się specjalne webinarium, podczas którego przedstawiono szczegóły Programu Wsparcia Technicznego EPAH.

Webinarium informacyjne - I nabór, 4.02.2022 r.

EPAH Lunch talks,

czyli cykl comiesięcznych spotkań z ekspertami i przedstawicielami europejskich miast, umożliwiający wymianę doświadczeń i dyskusję możliwościach walki z ubóstwem energetycznym. 

MINIONE:

 1. Bezpieczna zima dla wszystkich, 14.11.2022 r.
 2. Znaczenie wskaźników w lokalnej ocenie ubóstwa energetycznego, 14.12.2022 r.
 3. Ubóstwo energetyczne w perspektywie unniegłego roku: refleksje i oczekiwania na 2023 rok, 17.01.2023 r.
 4. Wspieranie samorządów lokalnych w walce z ubóstwem energetycznym: na czym polega pomoc techniczna EPAH? 14.02.2023 r.
 5. Jak zaangażować różne grupy interesariuszy w działania na rzecz walki z ubóstwem energetycznym? 14.03.2023 r.

NADCHODZĄCE:

 1. Od obserwacji do realizacji działań. 18.04.2023 r.
 2. Zmiany klimatyczne i ubóstwo energetyczne (skutki fal upałów). 16.05.2023 r.

Publikacje

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi publikacjami, które mogą pomóc we wdrażaniu konkretnych działań i zwalczaniu ubóstwa energetycznego w kontekście lokalnym:

 • Raport „Zwalczanie ubóstwa energetycznego poprzez działania lokalne – inspirujące przypadki z całej Europy” jest użytecznym instrumentem pozwalającym rozpocząć zrozumienie rodzajów działań, które można wdrożyć.

 • EPAH ATLAS to internetowa baza danych projektów lokalnych i międzynarodowych oraz działań dotyczących ubóstwa energetycznego na całym świecie.

 • Przewodnik po serii podręczników Centrum Doradztwa ds. Ubóstwa Energetycznego (EPAH) „A Guide to Understanding and Addressing Energy Poverty”. Jest to wprowadzenie do serii praktycznych przewodników dla samorządów lokalnych i praktyków, które ułątwią walkę z ubóstwem energetycznym przy użyciu kompleksowego i dostosowanego do lokalnych warunków podejścia. Przedstawia on wspólne tło dla wszystkich trzech podręczników, a w szczególności opisuje koncepcję ubóstwa energetycznego, jego główne przyczyny i wskaźniki wrażliwości.

 • Krajowe wskaźniki ubóstwa energetycznego: Wskazówki dla bardziej efektywnego procesu diagnozy Raport ten przedstawia analize 21 dostępnych wskaźników w celu porównania sytuacji w krajach UE, podając szczegóły dotyczące zastosowania tych wskaźników w kontekstach krajowych. Oferuje możliwość dostępu do tych wskaźnikó i porównywania danych pomiędzy krajami europejskimi w celu lepszego zrozumienia poziomu ubóstwa energetycznego w całej Europie.

 

Zachęcamy również do skorzystania ze specjalnego, jednogodzinnego kursu „Wprowadzenie do ubóstwa energetycznego i EPAH”, który wkrótce będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych problemem ubóstwa energetycznego. Przybliża on to zagadnienie z perspektywy praktyczno-politycznej i może pomóc w przygotowaniu wniosku.