Wydarzenia

1. webinarium w ramach projektu „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu”

Logo RazemDlaKlimatu

W dniu 19 grudnia 2016 r. odbyło się 1. webinarium organizowane w ramach projektu „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu”. Było ono poświęcone tematyce wykorzystania OZE, a swoje dobre praktyki zaprezentowały Pałecznica, Raciechowice i Gierałtowice. Uczestnicy spotkania mieli również okazję posłuchać o pierwszych rezultatach polsko-norweskiej wymiany doświadczeń nawiązanej w ramach projektu. Patrycja Płonka ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” opowiedziała o wizycie studyjnej w Norwegii, która miała miejsce w wrześniu br. i podczas której polska delegacja zapoznała się z najciekawszymi działaniami Norwegów w obszarze efektywności energetycznej i rozwoju energetyki odnawialnej. Następnie przedstawiciele Pałecznicy i Raciechowic opowiedzieli o pierwszych doświadczeniach związanych ze współpracą bilateralną nawiązaną z norweskimi partnerami w celu transferu know-how i sprawdzonych proenergetycznych rozwiązań.

Czytaj więcej...

Europejska konferencja dot. Miejskich Wypożyczalni Rowerowych

30 listopada 2016 r. przedstawiciele Bielska-Białej wzięli udział w europejskiej konferencji dot. Miejskich Wypożyczalni Rowerowych. 

Konferencja „European Bike Sharing Conference - Recipes for Success” zorganizowana została w ramach europejskiego projektu Velocitta w Rotterdamie. Konferencja była doskonałą okazją do zapoznania się z najlepszymi praktykami dotyczącymi miejskich wypożyczalni rowerów oraz spotkania i dyskusji z ich operatorami. Konferencja poruszała tematykę rowerową na wielu płaszczyznach, jako zjawisko społeczne, kulturowe, ekonomiczne, polityczne, narzędzie turystyki oraz źródło innowacji technologicznych. Nie zapomniano o aspekcie ekologicznym i postrzeganiu roweru, jako ekologicznego, zero-emisyjnego środka transportu, jednego z najlepszych sposobów na walkę z niską emisją.

Czytaj więcej...

Lokalna Energia 2016

28 listopada 2016 r. w Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyło się XI Forum Nowej Gospodarki „Lokalna Energia 2016”. 

Forum Nowej Gospodarki jest platformą współpracy pomiędzy światem biznesu, nauki i administracji, które wspierają rozwój tzw. „nowej gospodarki” w Polsce. Forum to stała debata o tematyce gospodarczej, o zasięgu ponadregionalnym.

Czytaj więcej...

Zarządzanie Miastem – konferencja MIASTO 2016

14 listopada br., pierwszego dnia X Międzynarodowej Konferencji „Miasto 2016 - Zarządzanie Miastem”, zorganizowanej z inicjatywy posła Parlamentu Europejskiego dra Jana Olbrychta oraz Think Silesia przy współpracy ze Związkiem Miast Polskich, Województwem Śląskim oraz Miastem Katowice, na sali zebrała się liczna grupa słuchaczy, którzy przyjechali na to wydarzenie specjalnie z różnych stron Polski. Nie zabrakło także gości z zagranicy.

Partnerami konferencji byli m.in. miasto Bielsko-Biała oraz Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.

Czytaj więcej...

Seminarium pt. „Wdrażanie metodologii 50/50 w pomorskich szkołach”

logo wfosPonad 60 osób reprezentujących szkoły oraz samorządy lokalne zgromadziło się podczas seminarium pt. „Wdrażanie metodologii 50/50 w pomorskich szkołach” w dniu 18 października 2016 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” i Urząd Miasta Gdynia dla uczestników projektu pn. „Każdy WAT na wagę złota – czyli pomorskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (www.wfosigw.gda.pl).

Czytaj więcej...

Lokalne Forum Energetyczne w Żyrakowie, 11.10.2016

Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia, wspólnie z goszczącymi u nas rumuńskimi partnerami projektu 50000&1 SEAPs (AMET i Denkstatt), mieli możliwość w uczestniczeniu w Lokalnym Forum Energetycznym w Żyrakowie w dn. 11.10.2016. Nasza delegacja spotkała się z kilkunastoma przedstawicielami gminy Żyraków: władzami gminy, pracownikami Urzędu, radnymi, sołtysami i dyrektorkami tutejszych szkół.

Czytaj więcej...

Walory ekologicznie i wykorzystanie zielonych dachów w miastach – konferencja w Krakowie

Ponad 60 osób zgromadziła konferencja pt. „Dachy Zielone – ich walory ekologiczne i wykorzystanie w infrastrukturze miasta”, którą pod patronatem naszego Stowarzyszenia 14 września br. w Krakowie zorganizowało Stowarzyszenie DAFA we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Konferencja adresowana była w głównej mierze do przedstawicieli samorządów lokalnych, urbanistów i urzędników miejskich oraz architektów, projektantów i reprezentantów firm wykonawczych.

Jej celem była promocja idei zielonego budownictwa na terenach zurbanizowanych w kontekście ich walorów ekologicznych i estetycznych oraz zrównoważonego rozwoju miast i adaptacji do zmian klimatu.

Czytaj więcej...

Wizyta studyjna w Norwegii

Przedstawiciele 10 polskich gmin, które zwyciężyły w konkursie na najlepsze pomysły na innowacje w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w sektorze komunalnym, wzięło udział we wrześniu br. w tygodniowej wizycie studyjnej w Norwegii.

Konkurs zorganizowany był w ramach projektu parasolowego pn. „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu”, współrealizowanego przez nasze Stowarzyszenie a finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Przedstawiciele zwycięskich gmin podczas podróży mieli okazję zapoznać się z modelowymi instalacjami i inicjatywami proenergetycznymi realizowanymi przez norweskie gminy i ich partnerów.

Czytaj więcej...

Warsztaty pt. „Wdrażanie projektu 50/50 w małopolskich szkołach”

DSC04209Coraz więcej polskich szkół oszczędzając energię aktywnie włącza się w działania na rzecz ochrony klimatu! 19 września br. przedstawiciele 15 szkół z terenu gmin Skawina i Siepraw oraz 2 samorządów lokalnych, które w 2016 r. przystąpiły do projektu pn. „Każdy WAT na wagę złota II – czyli małopolskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole”, zgromadzili się na warsztatach zorganizowanych wspólnie przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” i Urząd Miasta i Gminy w Skawinie.

Czytaj więcej...

Słoneczny Dzień Energii

Upały nie odstraszyły mieszkańców Piaseczna od uczestnictwa w organizowanym w dniu 26 czerwca br. już po raz piąty Dniu Energii, dzięki któremu pierwsza niedziela wakacji obfitowała w wiele ciekawych atrakcji.

Czytaj więcej...