„Wyobraź sobie energetyczną przyszłość swojej gminy”

Konferencja pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej - Jacka Krywulta

To wyjątkowe wydarzenie jest przede wszystkim spotkaniem dla tych, którzy kształtują obraz naszych miast, którzy kierują drogami ich rozwoju i którym zależy na tym, by środowisko naszego zamieszkania było czyste i zdrowe.

Nierzadko w realizacji takiego zamierzenia napotykamy ogromną ilość przeszkód. Wszystko wokół jakby przekonuje nas, że to się nie uda.

Wystawa IMAGINE przemawia zupełnie inaczej: głosem wybranych 17 miast z całej Europy, w których pomimo przeszkód udało się osiągnąć sukces, inspiruje oryginalne pomysły i zachęca do określenia własnej drogi. Przemawia zarówno tekstem jak i obrazem pełnym życia i piękna. W tym dniu wokół wystawy gromadzimy jej organizatorów oraz przedstawicieli modelowych miast, którzy osobiście przedstawią swoje doświadczenia.


Wystawa IMAGINE jest prezentowana dzięki zaangażowaniu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, który wraz z partnerem czeskim - Stowarzyszeniem Region „Beskydy” z siedzibą we Frydku-Mistku - realizuje projekt „Wystawa IMAGINE w Beskidach - najlepsze europejskie przykłady poszanowania energii i środowiska”. Twórcą europejskiej wystawy IMAGINE jest Stowarzyszenie Miast Europejskich „Energie-Cites”. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej: www.imagineyourenergyfuture.eu/exhibition.


Karta zgłoszenia na konferencję 

 


 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 za pośrednictwem Stowarzyszenia “Region Beskidy”  z siedzibą w Bielsku-Białej (Euroregion Beskidy).