Miejskie Dni Inteligentnej Energii w Gorlicach

15 maja 2009 r. w Gorlicach odbył się Miejski Dzień Inteligentnej Energii  w ramach projektu "Zarządzanie energią przez władze lokalne" MODEL współorganizowane przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites".

Na gorlickim rynku zgromadziła się licznie młodzież szkolna z własnoręcznie wykonanymi transparentami o treściach ekologicznych. Zaproszonych gości powitał Zastępca Burmistrza Gorlic Janusz Fugiel. Następnie odbyła się prezentacja programów artystycznych młodzieży z gorlickich szkół miejskich.

 

Uczniowie z Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Gorlicach zaprezentowali inscenizację pt. ”Z energią za pan brat” . Prezentację na temat odnawialnych źródeł energii oraz piosenki o tematyce ekologicznej przygotowali uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3. W trakcie imprezy odbyła się wystawa prac plastycznych pt. ” Odnawialne źródła energii” przygotowana przez uczniów Miejskiego Zespołu Szkół Nr 5 w Gorlicach.

Uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 zaprezentowali sztukę teatralną pt. ”Trzy żywioły” oraz występ słowno-muzyczny zachęcający do oszczędzania energii w życiu codziennym . Uczniowie zaprezentowali też prace plastyczne w postaci atrap modeli elektrowni alternatywnych.

Inscenizację pt. ”Eko – Pan Tadeusz” przygotowała młodzież Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody działającego przy Szkole Podstawowej w Jankowej. Młodzi ekolodzy z klasy zerowej współpracujących z oddziałem LOP w Zespole Szkół Nr 1 w Bobowej przygotowali sztukę pt. „Śmieciu precz”.

Dla najmłodszych uczestników happeningu zorganizowany został konkurs rysunkowy „ Wspólne Malowanie Świata”, najmłodsi mieli okazję wykazać się talentami rysunkowymi malując na płycie rynku. Natomiast dla bardziej zaawansowanych uczestników imprezy organizatorzy przygotowali stanowisko EKOBUS - "Ekologiczny Punkt Informacyjny" gdzie zaprezentowany został pokaz kolektorów słonecznych, kominków na biomasę, prezentacje multimedialne oraz można było uzyskać fachowe porady od specjalistów firmy „MAKROTERM”.

W Szpitalu Specjalistycznym im H. Klimontowicza w Gorlicach można było podpatrzeć cały proces technologiczny spalania biomasy.

Więcej informacji:
http://www.gorlice.pl/index.php?s=aktualnosci&id=435-miejski_dzien_inteligentnej