15-lecie Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

W tym roku Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” obchodzi 15. rocznicę swojej działalności, dlatego zaprosiliśmy najbardziej aktywnych członków naszej sieci do przedstawienia swoich osiągnięć oraz historii współpracy ze Stowarzyszeniem podczas konferencji „POROZUMIENIE BURMISTRZÓW - europejska inicjatywa ochrony klimatu”, która odbyła się w Urzędzie Miasta Krakowa w dniach 28-29 maja 2009. Dokonania swoich miast i gmin zaprezentowali: Andrzej Wucki, UM Cieszyn; Zygmunt Kuc, UM Dzierżoniów; Adam Markowski, wójt Janowa; Wiesław Ordon, burmistrz Nowej Dęby; Piotr Mikulski, UM Ogrodzieniec oraz Marek Gabzdyl, wójt Raciechowic.

Maria Stankiewicz, dyrektor Biura Stowarzyszenia, podsumowała działalność sieci - udział w 46 projektach krajowych i międzynarodowych z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii (6), efektywności energetycznej (18) i zrównoważonego rozwoju (22), zorganizowanie ponad 80 seminariów, warsztatów, podróży studyjnych i konferencji w ramach projektów współfinansowanych z programów unijnych, środków USAID i źródeł krajowych oraz przeszkolenie w latach 1995 - 2008 ponad 3500 reprezentantów władz lokalnych (z Polski, Ukrainy, Chorwacji, Armenii, Mołdawii).

Działając na rzecz rozwoju regionalnego i wzmocnienia lokalnego zarządzania Stowarzyszenie umożliwia swoim członkom wymianę doświadczeń dotyczących realizowanych projektów i tworzenia rozwiązań powtarzalnych, możliwych do wykorzystania w ich miastach i gminach. Współpracując z partnerami z kilkunastu krajów pomaga w nawiązywaniu i rozwijaniu współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, także dzięki włączaniu się w prace działającej w krajach Wspólnoty Europejskiej sieci miast „Energie Cités”. W wyniku piętnastoletniej aktywności działalności Stowarzyszenia wiele gmin zrealizowało inwestycje z zakresu energii odnawialnej oraz realizuje projekty finansowane z funduszy strukturalnych i innych programów europejskich.

Ponadto Stowarzyszenie prowadzi działalność wydawniczą – opracowało, wydało i bezpłatnie rozprowadziło 38 000 płyt CD zawierających ponad 300 opisów najlepszych przykładów efektywnego wykorzystania energii, energii odnawialnej i zrównoważonego rozwoju w krajach Unii Europejskiej, 1500 egzemplarzy poradników nt. zarządzania energią w budynkach szkolnych oraz wykorzystania OZE, a także mapy, ulotki i plakaty.

Podczas Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia, które odbyło się w pierwszym dniu konferencji, wszyscy reprezentanci miast i gmin członkowskich otrzymali z okazji 15. rocznicy działalności Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” pamiątkowe dyplomy.

Galeria zdjęć:


Dzierżoniów – Marek Piorun, Burmistrz, UM Dzierżoniów

 


Ogrodzieniec – Piotr Mikulski, Kierownik Referatu Przedsięwzięć Publicznych, Architektury i Planowania, UMiG Ogrodzieniec

 


Nowa Dęba – Wiesław Ordon, Burmistrz, UMiG Nowa Dęba

 


Raciechowice – Marek Gabzdyl, Wójt, UG Raciechowice

 


Ełk – Waldemar Pieńkowski, Przewodniczący Rady Miasta Ełku, UM Ełk

 


Bielsko-Biała – Zbigniew Michniowski, Zastępca Prezydenta, UM Bielsko-Biała

 


E. Weksej - Bielsko-Biała – Edward Weksej, honorowy Ambasador „Energie Cités”

 


Dąbrowa Górnicza – Roman Sowiński, Kierownik Biura Inżyniera Miejskiego, UM Dąbrowa Górnicza

 


Skała – Andrzej Krzystanek, Sekretarz Gminy, UG Skała

 


Janów – Sławomir Peryga, Zastępca Wójta, UG Janów

 


Laszki – Adam Grenda, Wójt, UG Laszki

 


Niepołomice – Stanisław Nowacki, Główny Specjalista ds. OZE, UMiG Niepołomice


Ustka – Marek Kurowski, Zastępca Burmistrza, UM Ustka

 


Bielawa – Mariusz Pach, Zastępca Burmistrza, UM Bielawa