Nagroda dla Bielska-Białej i Cieszyna w III edycji konkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce

Bielsko-Biała i Cieszyn znalazły się wśród miast nagrodzonych w III edycji konkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce, organizowanego przez Krajową Agencję Poszanowania Energii. Bielsko-Biała zwyciężyło w kategorii gmin powyżej 100 000 mieszkańców dzięki poziomowi oszczędności uzyskanemu poprzez wprowadzenie systemu monitoringu zużycia energii w 39 budynkach użyteczności publicznej oraz modernizację systemu ciepłowniczego. Cieszyn natomiast zajął drugie miejsce w kategorii gmin od 30 000 do 100 000 mieszkańców.

Ceremonia wręczenia nagród odbyła się w Warszawie 30 kwietnia 2009 roku w obecności ambasadorów Danii i Wielkiej Brytanii oraz przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki i kilku urzędów centralnych. W imieniu Prezydenta Miasta Bielsko-Biała nagrodę odebrał jego zastępca, Pan Zbigniew Michniowski. Podkreślił on, że zwycięstwo w konkursie jest efektem kompetentnej pracy zespołu, konsekwencji w działaniu oraz koordynacji prac w zakresie efektywności energetycznej w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć „Energie Cités” oraz europejską siecią miast „Energie Cités”. Nagrodę dla miasta Cieszyna odebrał Zastępca Burmistrza, Pan Włodzimierz Cybulski.


Zbigniew Michniowski, Zastępca prezydenta miasta, odbiera nagrodę dla Bielska-Białej