Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” zostało pierwszą w Polsce Strukturą Wspierającą Porozumienie Burmistrzów

Zbigniew Michniowski, prezes Zarządu Stowarzyszenia w dniu 24 kwietnia 2009 roku, podczas międzynarodowej konferencji „3x20: Play the game” zorganizowanej przez Energie Cités i Climate Alliance, w obecności ponad 400 uczestników z całej Europy podpisał umowę o partnerstwie pomiędzy Dyrekcją Generalną ds. Energii i Transportu  Komisji Europejskiej a Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć “Energie Cités”.

 

Jako Struktura Wspierająca Porozumienie Burmistrzów Stowarzyszenie zobowiązuje się promować tę inicjatywę wśród polskich miast i gmin, pełnić rolę pośrednika pomiędzy miastami-sygnatariuszami Porozumienia a Biurem Porozumienia Burmistrzów, ułatwiać wymianę doświadczeń pomiędzy sygnatariuszami i kandydatami do Porozumienia Burmistrzów, a także pomagać w wypełnianiu zobowiązań wynikających z przystąpienia do inicjatywy.

Wśród Struktur Wspierających Porozumienie Burmistrzów znalazło się dotychczas dziewięć organizacji i prowincji europejskich. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie-Cités” jest pierwszą i jak dotąd jedyną taką organizacją w Polsce.

Więcej informacji na temat Porozumienia Burmistrzów można uzyskać na stronie: http://www.eumayors.eu/