aIM 4 SME’s – Spotkanie Partnerów projektu

W daniach 26-27.05.2009 w budynku Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie odbyło się spotkanie partnerów projektu  „Zautomatyzowane inteligentne pomiary zużycia energii w małych i średnich przedsiębiorstwach – aIM 4 SME’s”.

W zorganizowanym przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” spotkaniu wzięli udział goście z Wielkiej Brytanii, Austrii, Portugalii, Węgier oraz oficer instytucji wdrażającej Program IEE (Executive Agency for Competitiveness and Innovation, EACI) z Brukseli. Ponadto uczestniczyli w nim przedstawiciele Pracowni Informatyki NUMERON Sp. z o.o.

Spotkanie miało na celu podsumowanie półrocznych postępów projektu. Poszczególni partnerzy przedstawili stan wdrażania działań w ich krajach. Spotkanie dało także możliwość ustalenia strategii na kolejne półrocze trwania projektu.

Dzięki obecności oficera EACI partnerzy mogli poznać uwagi dotyczące złożonego raportu oraz złożyć stosowne wyjaśnienia. Była to także doskonała możliwość do wysłuchania proponowanych przez EACI rozwiązań dotyczących wdrażania projektu i lepszego poznania polityki Komisji Europejskiej wprowadzanej w życie m.in. dzięki Programowi IEE.

Było to przedostatnie spotkanie partnerów projektu aIM4SME’s. W związku z tym zrodził się pomysł na kontynuację wspólnych działań i złożenie kolejnych wniosków na projekty dotyczące inteligentnego monitoringu zużycia energii.

Więcej informacji o projekcie: www.aim4smes.com

Na zdjęciu uczestnicy spotkania, Kraków, 26.05.2009.


 

Projekt współfinansowany z Programu Komisji Europejskiej
Inteligentna Energia dla Europy
Grant Agreement – EIE/07/136/SI2.466711
Oprogramowanie dostarcza 
Pracownia Informatyki NUMERON Sp. z o.o.