„Porozumienie Burmistrzów” w Krakowie

Międzynarodowa konferencja „POROZUMIENIE BURMISTRZÓW - europejska inicjatywa ochrony klimatu”, która odbyła się w Urzędzie Miasta Krakowa w dniach 28-29 maja 2009 r. zgromadziła ponad 100 uczestników zainteresowanych przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym w miastach i gminach.

Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa pod patronatem Ministra Środowiska Macieja Nowickiego i Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

Celem konferencji było rozpowszechnienie idei Porozumienia Burmistrzów i zachęcenie polskich miast do podjęcia tej inicjatywy i aktywnego włączenia się w działania na rzecz ochrony klimatu.

Pierwsza uroczystość podpisania Porozumienia Burmistrzów miała miejsce 10 lutego 2009 roku w Brukseli podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii. Podpisujący Porozumienie burmistrzowie pionierskich miast europejskich zobowiązali się do podjęcia działań w zakresie zrównoważonego zarządzania energią na terenach miejskich i przekroczenia celu energetycznego Unii Europejskiej, jakim jest ograniczenie emisji CO2 o 20% do 2020 roku. Porozumienie formalnie podpisało wówczas 346 miast europejskich, a wśród nich tylko cztery miasta z Polski: Bielsko-Biała, Łubianka, Niepołomice oraz Warszawa.

Otwarcia konferencji dokonał Zbigniew Michniowski, prezes Zarządu Stowarzyszenia i zastępca prezydenta Bielska-Białej, a następnie głos zabrali: Elżbieta Lęcznarowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Spraw Społecznych, Wojciech Kozak, członek Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Maria Kłokocka, naczelnik w Departamencie Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery Ministerstwa Środowiska.

Podczas obrad zaprezentowane zostały doświadczenia miast , których władze już podpisały Porozumienie Burmistrzów: Warszawy, Bielska-Białej i Niepołomic oraz Vaxjo (Szwecja), Heidelbergu (Niemcy), Leicester (Wielka Brytania), Delft i Zoetemeer (Holandia), Tampere (Finlandia) i Baia Mare (Rumunia).

W sesji poświęconej roli sieci miast w ochronie klimatu głos zabrali: Tomasz Potkański, Związek Miast Polskich, Radu Ionel Bolchis, OER (Rumunia), Anatolij Kopets, Stowarzyszenie Miast Efektywnych Energetycznie (Ukraina) oraz Szymon Liszka, FEWE (Katowice).

W tym roku nasze Stowarzyszenie obchodzi również 15. rocznicę swojej działalności, dlatego zaprosiliśmy najbardziej aktywnych członków naszej sieci do przedstawienia swoich osiągnięć oraz historii współpracy ze Stowarzyszeniem.  Dokonania swoich miast i gmin zaprezentowali: Andrzej Wucki, UM Cieszyn; Zygmunt Kuc, UM Dzierżoniów; Adam Markowski, wójt Janowa; Wiesław Ordon, burmistrz Nowej Dęby; Piotr Mikulski, UM Ogrodzieniec oraz Marek Gabzdyl, wójt Raciechowic.

Program

Galeria zdjęć:


Zbigniew Michniowski, prezes Zarządu Stowarzyszenia, zastępca prezydenta Bielska-Białej
 


Elżbieta Lęcznarowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Spraw Społecznych
 


Wojciech Kozak, członek Zarządu Województwa Małopolskiego
 


Maria Kłokocka, naczelnik w Departamencie Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery, Ministerstwo Środowiska
 


Gerard Magnin, Dyrektor Energie Cites
 


Uczestnicy konferencji, Sala Obrad Rady Miasta Krakowa
 


Ulrike Janssen, dyrektor Climate Alliance, biuro Porozumienia Burmistrzów
 


Maria Stankiewicz, dyrektor Biura Stowarzyszenia
 


Uczestnicy konferencji i wykładowcy
 


Sala Obrad UMK
 


Tomasz Potkański, Związek Miast Polskich
 


Maria Stankiewicz, dyrektor Biura Stowarzyszenia, Tomasz Potkański, Związek Miast Polskich
 


Andrzej Wucki, Urząd Miasta Cieszyn
 


Zygmunt Kuc, Urząd Miasta Dzierżoniów
 


Adam Markowski, wójt gminy Janów
 


Wiesław Ordon, burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba
 


Piotr Mikulski, Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
 


Marek Gabzdyl, wójt gminy Raciechowice


Ewa Jurkowska-Kawałko, wójt gminy Stare Juchy
 


Uczestnicy konferencji.
 

Fot. Jak – studio graficzne

 

Relacje prasowe:
http://www.stare-juchy.pl/aktualnosci/?v=16&i=581
http://www.energie-cites.eu/Polish-Energie-Cites-network?pmv_nid=1
Major Conference in Poland: Covenant of Mayors – European Initiative for Climate Protection