Ełcka Kampania na rzecz Inteligentnej Energii 2008/2009

12 marca 2009 roku odbyła się w Ełku konferencja podsumowująca trwającą od kilku miesięcy Kampanię na rzecz Inteligentnej Energii . Celem kampanii było rozpowszechnienie wśród mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnego przemysłu informacji na temat zagadnień związanych z efektywnością energetyczną, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz zależnością pomiędzy zużyciem energii a zmianami klimatu. Kampania dała władzom lokalnym sposobność pokazania zaangażowania w realizację celów UE związanych z ochroną klimatu na szczeblu lokalnym oraz dania dobrego przykładu mieszkańcom. Kampania adresowana była do tysięcy obywateli.


W ramach kampanii zorganizowano szereg imprez, w tym:

 • Obchody Europejskiego Dnia bez Samochodu (rozpoczęcie kampanii)
 • Konkursy: międzyszkolny (Szkolna Kampania na rzecz Inteligentnej Energii), fotograficzny (Inteligentna energia na Mazurach) oraz plastyczny (Inteligentna energia chroni klimat), które odbyły się pod patronatem Prezydenta Miasta Ełku.

  W ramach konkursu międzyszkolnego uczniowie opracowali mini-audyty energetyczne budynków swoich szkół oraz plany działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Przeprowadzono też szkolne kampanie informacyjne. W konkursie mogły brać udział klasy, zespoły, kluby ekologiczne i koła zainteresowań reprezentujące następujące grupy wiekowe: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.

  W ramach konkursu plastycznego uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania swojego talentu plastycznego oraz poszerzenia wiedzy na temat ochrony klimatu. Prace konkursowe oceniano w 4 kategoriach: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej oraz uczniowie gimnazjum.

  Konkurs fotograficzny przeznaczony był dla każdego, kto zajmuje się fotografią, niezależnie od wieku. Nadsyłane zdjęcia związane były z odnawialnymi źródłami energii (biomasa, wiatr, woda, słońce, energia wnętrza Ziemi).
 • Zwiedzanie instalacji OZE w Ełku i okolicach
 • Obchody Międzynarodowego Dnia Odnawialnych Źródeł Energii, w trakcie których zorganizowano konferencję na temat Inteligentnej Energii.

  Konferencja pod patronatem Prezydenta Miasta Ełku odbyła się 12 marca 2009 roku w Ełckim Centrum Edukacji Ekologicznej i stanowiła zwieńczenie oraz podsumowanie Kampanii na Rzecz Inteligentnej Energii w Ełku. W jej trakcie dokonano rozstrzygnięcia konkursów i wręczono zwycięzcom nagrody, a przedstawiciele wybranych firm, instytucji i organizacji przeprowadzili prezentacje dotyczące efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także zaprezentowali szereg dobrych praktyk z tej dziedziny.

Ełcka kampania cieszyła się dużym zainteresowaniem mediów. Artykuły i audycje na jej temat zamieściły: TVP Olsztyn, telewizja kablowa TELE TOP, Radio Olsztyn, Radio 5, Gazeta Współczesna.