Warsztaty Zautomatyzowane inteligentne pomiary zużycia energii w małych i średnich przedsiębiorstwach – aIM 4 SME’s

Dnia 3 kwietnia 2009 w budynku Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy ulicy św. Anny 9 w Krakowie odbyły się warsztaty zorganizowane przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” w ramach projektu „Zautomatyzowane inteligentne pomiary zużycia energii w małych i średnich przedsiębiorstwach – aIM 4 SME’s”.

W warsztatach wzięli udział przedstawiciele pięciu przedsiębiorstw biorących udział w projekcie: Piekarnia Grzegorz Krupa, Cukiernia Adam Adamek, Piekarnia-Cukiernia Wacław Kuciński & Omar Faris, Piekarnia - Cukiernia Pieczywo Buczek, Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Z.Trela J.Trela s.j., pan Tomasz Zachariasz – dyrektor ds. handlowych w Pracowni Informatyki NUMERON Sp. z o.o. oraz przedstawiciele Stowarzyszenia.

 
Na zdjęciach  - uczestnicy spotkania


Po przypomnieniu projektu przez panią Marię Stankiewicz, dyrektor biura Stowarzyszenia Gmin, pan Marcin Łojek, asystent projektu, przedstawił postępy
i problemy we wdrażaniu projektu przez ostatnie 15 miesięcy jego trwania. Następnie zostały przedstawione wykresy pokazujące zużycie energii elektrycznej w wybranych przedsiębiorstwach. Analizy wykresów rozpoczęły bardzo ożywiony panel dyskusyjny.

Wykres przedstawiający miesięczny przebieg mocy

Na wybranych przykładach przedstawiono dobowe, tygodniowe i miesięczne przebiegi mocy, przekroczenia mocy zamówionej, maksymalne moce dobowe, porównania poszczególnych okresów. Na podstawie wykresów omówiono potencjalne możliwości  oszczędności dzięki:

  • optymalizacji krzywej mocy – przedłużenie załączania urządzeń w czasie – równoczesne włączenie wszystkich urządzeń powoduje, że w jednym momencie następuje anormalnie wysokie zapotrzebowanie (wzrost wyraźnie zauważalny na wykresie). Gdy urządzenia pracują na swych optymalnych parametrach, krzywa mocy obniża się. Unikanie włączania wszystkich urządzeń w jednym momencie pozwoli na zoptymalizowanie krzywej mocy, dzięki czemu można będzie przystąpić do negocjacji dotyczących zmian taryf;
  • optymalizacja taryf – po optymalizacji krzywej mocy, w przypadku wykazania zbyt dużej mocy zamówionej. Jeżeli po optymalizacji krzywej mocy nadal występują przekroczenia warto zastanowić się nad zamówieniem większej mocy (porównanie kosztów);
  • ograniczeniu mocy biernej. 
 
 Porównanie przebiegów z wybranych dwóch tygodni
 

Podczas spotkania zwrócono także uwagę na możliwość rekuperacji ciepła i potrzebę uświadamiania pracowników, np. przez umieszczenie wykresu krzywej mocy na urządzeniach celem przypominania o unikaniu równoczesnego włączania wszystkich urządzeń na raz.

Przedstawiono także problem dotyczący oszczędzania wody: powiązanie opłaty za ścieki ze zużyciem wody. Piekarze wykorzystują wodę do procesu produkcyjnego, od tej wody nie powinna być naliczana opłata za ścieki (woda nie wraca w postaci ścieków). Zastosowanym rozwiązaniem są indywidualne umowy pomiędzy piekarzami a MPWiK – oszacowanie ilości wody zużytej do produkcji w porównaniu do zużytej mąki. Pan Artur Wodniak przedstawił inne rozwiązanie zastosowane w Piekarni Trela: oddzielny licznik na wodę produkcyjną, który pokazuje zużycie wody od której nie trzeba płacić opłaty za ścieki.

Przedsiębiorcy zostali zaproszeni na indywidualne spotkania celem szczegółowego omówienia możliwych oszczędności w poszczególnych zakładach.

 

Projekt współfinansowany z Programu Komisji Europejskiej
Inteligentna Energia dla Europy
Grant Agreement – EIE/07/136/SI2.466711
Oprogramowanie dostarcza 
Pracownia Informatyki NUMERON Sp. z o.o.