POLSKA LIGA MISTRZÓW ENERGII ODNAWIALNEJ otwarta

POLSKA LIGA MISTRZÓW ENERGII ODNAWIALNEJ została oficjalnie otwarta 5 lutego 2009 r. podczas seminarium  „Wykorzystanie energii słonecznej i biomasy”, które zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” i GLOBEnergia w ramach tegorocznych Targów ENEX w Kielcach.

 

Wzięło w nim udział ponad 150 osób, które miały również okazję zobaczyć fragment polskiej wersji wystawy plakatów IMAGINE przedstawiającą działania miast europejskich na rzecz ochrony klimatu. 

Seminarium było poświęcone najciekawszym inwestycjom polskich gmin w zakresie wykorzystania energii słonecznej i biomasy. Osiągnięcia swoich miast i gmin prezentowali przedstawiciele Częstochowy, Bielska-Białej, Mszany Dolnej, Janowa, Nowej Dęby i Gorlic. Uroczystego otwarcia Polskiej Ligi Mistrzów OZE dokonał Zbigniew Michniowski, zastępca prezydenta Bielska-Białej, prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, wiceprezes Energie Cités Europa.

W Polskiej Lidze Biomasy zarejestrowały się dotychczas gminy: Nowa Dęba, Janów, Sokole Pole, Poddębice, Niepołomice i Stare Juchy, a w Polskiej Lidze Energii Słonecznej: Proszówki, Sułoszowa, Niepołomice, Poddębice, Janów-Ponik.

Czekamy na kolejne zgłoszenia!

Już wkrótce otwarcie europejskiej Ligi Mistrzów OZE, które odbędzie się 23 kwietnia 2009, w Brukseli podczas Konferencji europejskiej sieci miast Energie Cités i Climate Alliance - „3x20: play the game!”