Nasze gminy członkowskie jako jedne z pierwszych podpisały „Porozumienie Burmistrzów”

Bielsko-Biała oraz Niepołomice znalazły się w grupie 350 pionierskich miast europejskich, które dobrowolnie zobowiązały się, w ramach inicjatywy „Porozumienia Burmistrzów”, przekroczyć cel energetyczny Unii Europejskiej, jakim jest ograniczenie emisji CO2 o 20% do 2020.

 


 

Uroczystość podpisania „Porozumienia Burmistrzów” miała miejsce 10 lutego 2009 r. w sali obrad plenarnych Parlamentu Europejskiego. Burmistrzowie miast europejskich wzięli udział w uroczystości, której przewodniczyli: przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, komisarz UE ds. energii Andris Piebalgs, przewodniczący Komitetu Regionów Luc Van den Brande, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Alejo Vidal Quadras, burmistrz Budapesztu Gábor Demszky, burmistrz Hamburga Ole von Beust, burmistrz Madrytu Alberto Ruiz Gallardón, burmistrz Rygi Jānis Birks i burmistrz Växjö (Szwecja) Bo Frank.

„Porozumienie Burmistrzów” jest najbardziej ambitną inicjatywą europejską, gromadzącą burmistrzów pionierskich miast europejskich, którzy zobowiązali się do przekroczenia celów energetycznych Unii Europejskiej 3x20% poprzez zwiększenie efektywności energetycznej oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

„Większość wytwarzanej w Europie energii jest zużywana w obszarach miejskich. To w miastach trzeba będzie prowadzić i wygrać walkę ze zmianami klimatycznymi. Dlatego zaangażowanie, jakie wykazali burmistrzowie europejscy, podpisując „Porozumienie Burmistrzów”, budzi wielkie nadzieje, szczególnie w obecnych trudnych czasach” – powiedział Komisarz UE d. Energii, Andris Piebalgs.

 

Przewodniczący Komitetu Regionów Luc Van den Brande w przemówieniu wygłoszonym na uroczystości podpisania Porozumienia powiedział: „Porozumienie Burmistrzów jest wspaniałą inicjatywą, która będzie dalej rozwijana we współpracy z Komitetem Regionów. Ambitne cele Europy dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych zostaną osiągnięte jedynie, gdy władze lokalne i regionalne połączą siły i zaangażują się w działania na partnerskich zasadach. „Porozumienie Burmistrzów” nie jest przeznaczone wyłącznie dla dużych miast: do jego podpisania i do podjęcia zobowiązań w zakresie ochrony środowiska należy zachęcać również mniejsze miasta, a także całe regiony. Komitet Regionów rozważa też koncepcję utworzenia sieci dla miast i regionów będących sygnatariuszami porozumienia, pomagającej im w wymianie najlepszych praktyk, idei i doświadczeń”.

 

Do dnia 10 lutego 2009 r. 346 miast formalnie podpisało „Porozumienie Burmistrzów”, w tym 210 osobiście, a 136 miast hiszpańskich poprzez dwa stowarzyszenia: Diputació de Barcelona oraz Diputación de Huelva. Kolejne 104 miasta wyraziły swoje zainteresowanie przystąpieniem do Porozumienia.

Powstała nowa witryna internetowa www.eumayors.eu zawierająca informacje o zaangażowanych miastach.