W tegorocznym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, które odbyło się w dniu 9 maja br. w Serocku, uczestniczyli przedstawiciele gmin zrzeszonych w naszej sieci oraz gościnnie przedstawiciele gmin zainteresowanych działalnością naszego Stowarzyszenia. Walne Zebranie towarzyszyło dwudniowemu seminarium pn. „Miasta i gminy liderami działań na rzecz klimatu i energii” zorganizowanemu w ramach projektu TOGETHER. 

Na Przewodniczącego Walnego Zebrania został wybrany pan Zygmunt Kuc, przedstawiciel Dzierżoniowa, który czuwał nad przebiegiem zebrania i głosowaniem uchwał. Podczas Walnego Zebrania Anna Jaskuła, dyrektor biura, zaprezentowała sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia, natomiast Robert Strzeboński, księgowy, w oparciu o bilans i rachunek wyników przedstawił szczegółowy raport finansowy za ubiegły rok.

Tegoroczne Walne Zebranie Członków było zebraniem wyborczym, podczas którego zostały wyłonione nowe władze Stowarzyszenia na kadencję 2019 - 2024. Serdecznie gratulujemy nowym członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej! W skład Zarządu weszli przedstawiciele: Bielska-Białej, Bydgoszczy, Dzierżoniowa, Ełku, Niepołomic, Sztumu oraz Warszawy.

Tegoroczne Walne Zebranie miało wyjątkowo uroczysty charakter, ponieważ w tym roku Stowarzyszenie obchodzi 25-lecie swojej działalności. Z tej okazji każdy uczestnik otrzymał nową ulotkę promującą naszą sieć, pamiątkowy kubek z motywem nowego logo Stowarzyszenia oraz skosztował pysznego jubileuszowego tortu.