Samorządowa Sesja Klimatyczna

Konin-Poznań, 9-11 grudnia 2008 r. 

Samorządowa Sesja Klimatyczna, która odbyła się w Koninie – 9 grudnia oraz w Poznaniu w dniach 10 i 11 grudnia 2008 zgromadziła około 200 przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych z całego świata.

Nasze Stowarzyszenie reprezentowane było przez Zbigniewa Michniowskiego, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, Zastępcę Prezydenta Bielska-Białej oraz Annę Jaskułę, zastępcę dyrektora biura Stowarzyszenia.

Uczestnicy konferencji, wśród których znajdowali się liczni przedstawiciele krajów europejskich, ale także państw z regionów południowo-wschodniej Azji, Afryki czy Ameryki Południowej podkreślali, że należy zwiększyć rolę władz lokalnych w procesie zwalczania skutków zmian klimatycznych.

Podczas kilku sesji mówiono o działaniach władz lokalnych zmierzających do zapobiegania ryzyku, a także o planowaniu ochrony przed klęskami żywiołowymi. Samorządowcy z całego świata dzielili się pomysłami i informacjami, m.in. na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii, współdziałania z mieszkańcami i podmiotami prywatnymi, nowoczesnych, proekologicznych rozwiązań w transporcie.
Zbigniew Michniowski, Zastępca Prezydenta Bielska-Białej i Prezes Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie-Cities” podkreślił, że wprowadzenie pakietu ambitnych propozycji Komisji Europejskiej musi bezwarunkowo uwzględniać stopień rozwoju poszczególnych krajów i regionów UE, ich możliwości finansowe oraz strukturę energetyczną, tak aby mogły podołać nowym wyzwaniom bez ryzyka głębokiej zapaści gospodarczej i wywołania w efekcie głębokiego kryzysu społecznego. „Zmiana struktury energetycznej kraju nie jest możliwa w ciągu kilku lat, a zablokowanie funkcjonowania istniejącej energetyki i przemysłu węglowego będzie powodowało niezwykle groźne konsekwencje gospodarcze i społeczne. Należy przy tym wskazać, że dopiero w ostatnich latach nastąpiła poprawa sytuacji gospodarczej Polski i znaczące obniżenie bezrobocia, będącego chroniczną klęską społeczną na wielu obszarach kraju (w tym również w województwie śląskim). Proponowane obecnie przez Komisję Europejską rozwiązania grożą ponownym pogrążeniem Polski, w tym zwłaszcza naszego regionu w długotrwałym kryzysie gospodarczym i społecznym (pogłębionym dodatkowo przez globalny kryzys finansowy)” – zaznaczył Z. Michniowski dodając, że nie sposób zrealizować ambitnego planu UE „Więcej niż 3x20 bez szerokiej promocji zmierzającej do akceptacji projektu przez społeczności miejskie.
Wśród prelegentów znaleźli się ponadto prezes ZMP, prezydent Poznania, Ryszard Grobelny; wiceprzewodniczący ICLEI (Międzynarodowa Rada na rzecz Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych, będąca stowarzyszeniem członkowskim władz lokalnych oraz krajowych i regionalnych władz lokalnych z całego świata, które zobowiązały się działać na rzecz harmonijnego rozwoju), burmistrz Entebbe z Ugandy, Stephen Kabuye; prof. Piotr Tryjanowski z UAM, ekspert Międzynarodowego Panelu ds. Zmian Klimatu; prof. Hironori Hamanaka z Uniwersytetu Keio, wiceminister środowiska w Japonii; Ronan Dantec, wiceprzewodniczący Związku Gminnego Nantes z Francji, przewodniczący klimatycznej Grupy Roboczej Eurocities; David Cadman, radny Vancouver z Kanady i Barbel Dieckmann, burmistrz Bonn, Przewodnicząca Światowej Rady Burmistrzów ds. Zmian Klimatu.
Jako najważniejszy cel na koniec poznańskiego spotkania przedstawiciele władz samorządowych wymienili mobilizowanie wspólnoty burmistrzów z całego świata wokół działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Zobowiązano się do nieustającego zachęcania władz lokalnych na całym świecie do współdziałania w tej dziedzinie z władzami regionalnymi i centralnymi. Jednocześnie postanowiono zaangażować się  w proces mobilizacji społeczeństw, a także mediów lokalnych.

Więcej informacji na temat Samorządowej Sesji Klimatycznej:
http://www.zmp.poznan.pl/
http://www.iclei.org/index.php?id=poznan2008