Energia odnawialna zmienia świat

W dniu 5 grudnia 2008 w godz. 16-17.30  w Poznaniu odbyła się sesja prowadzona przez nasze Stowarzyszenie towarzysząca obradom COP14. Sesja ta pt. "Renewables make the difference" była prowadzona w języku angielskim w dniu poświęconym w całości energii odnawialnej (OZE).
 


 


Otwarcia sesji dokonała Maria Stankiewicz, dyrektor biura, która przedstawiła prognozy Komisji Europejskiej dotyczące wykorzystania energii odnawialnej do 2020 r. oraz rolę naszego Stowarzyszenia w promowaniu energii odnawialnej w Polsce. Następnie Iwona Korohoda zaprezentowała nowy europejski projekt “Liga Mistrzów OZE” (“Towards front-runner municipalities – Renewable Energy Sources Champions League”), w którym Stowarzyszenie jest partnerem, a Anna Jaskuła omówiła realizowany od 2007 r. projekt MODEL (“Management Of Domains related to Energy in Local authorities”). Sesja zakończyła się dyskusją na temat perspektyw rozwoju i barier w wykorzystaniu energii odnawialnych w Polsce i Europie.

Więcej informacji (w j. angielskim) www.cop14poznan.com