Konferencja „Energetyczny Przełom”

W dniu 30.10.2008 w siedzibie Business Centre Club w Warszawie odbyła się Konferencja ekspertów sektora OZE „Energetyczny Przełom” zorganizowana przez Kancelarię Prawną Chałas i Wspólnicy.

Celem konferencji było m.in. przybliżenie zagadnień dotyczących realizacji inwestycji w sektorze OZE (odnawialne źródła energii), kwestii dotyczących rozwiązania barier w zakresie prawa budowlanego oraz energetycznego, a także wypracowanie jednolitego stanowiska w przedmiocie zmian legislacyjnych niezbędnych dla usprawnienia procesów inwestycyjnych związanych z OZE. Stanowisko to zostało przekazane przez uczestników spotkania Andrzejowi Czerwińskiemu, Przewodniczącemu Sejmowej Podkomisji ds. Energetyki.


W konferencji wzięli udział samorządowcy realizujący programy EU, przedstawiciele organizacji działających na rzecz rozwoju OZE, politycy oraz inwestorzy. Wśród uczestników znaleźli się między innymi: premier Janusz Steihoff, minister Olgierd Dziekoński, dr Zdzisław Muras, dyrektor ds. przedsiębiorstw energetycznych, przedstawiciel Urzędu Regulacji Energetyki; Małgorzata Skucha, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Zbigniew Kamieński, dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki; Kazimierz Żmuda, zastępca dyrektora Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Geotermalnego, Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii, Krajowej Izby Biopaliw, Polskiej Izby Biomasy, Polskiego Towarzystwa Biomasy, Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej, Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych, Banku Ochrony Środowiska, a także Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.

Maria Stankiewicz, dyrektor Biura przedstawiła prezentację pt. „Pozyskiwanie funduszy – odnawialne źródła energii”, a Zbigniew Michniowski, prezes Zarządu Stowarzyszenia - „Porozumienie Burmistrzów Europy na rzecz ochrony klimatu” oraz „Programy i projekty Miasta Bielsko-Biała”.

Specjalny list do uczestników wystosował przebywający w Brukseli premier Jerzy Buzek.
Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Urząd Regulacji Energetyki oraz Business Centre Club. Bariery polskiej energetyki omówił  Bogusław Piwowar, Wiceprezes BCC. Generalny patronat medialny sprawował TVN/CNBC Biznes.

Konferencja Ekspertów stanowiła najważniejsze wydarzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej prowadzonej przez Kancelarię Prawną Chałas i Wspólnicy wspólnie z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska, redakcją Money.pl, Poland Monthly, Nowe Życie Gospodarcze, Gazety MŚP, GigaWat Energia, BiznesPolska.pl, Czysta Energia.

30 października br. przeprowadzona została przez TVN/CNBC Biznes transmisja na żywo z konferencji. Relacjonowane było m.in. rozstrzygnięcie konkursu o tytuł „Lidera Energetycznych Przemian 2008”.