logo convenant of mayors webinar27 przedstawicieli miast i gmin wzięło udział w webinarium dotyczącym Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) i Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP), które odbyło się w dniu 8 lipca br. w godz. 9.30-10.30.

Webinarium – zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie, Biuro Porozumienia Burmistrzów w Brukseli i NFOŚiGW – miało na celu dostarczenie gminom zaangażowanym w opracowywanie PGNów i SEAPów praktycznych wskazówek, określenie wymagań i wskazanie korzyści oraz kluczowych czynników decydujących o powodzeniu całego procesu wkraczania na ścieżkę bardziej zrównoważonego rozwoju energetycznego. Było ono prowadzone w języku polskim, a uczestnicy mieli okazję do zadawania pytań i udziału w dyskusji.

Program webinarium obejmował wystąpienia:

Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią oraz udziału w kolejnym spotkaniu w dniu 22 lipca br. (środa). 

Nagranie z webinarium znajdą Państwo tutaj.