Promotor Energetyki Odnawialnej 2008

Miło nam oznajmić, że nasze Stowarzyszenie otrzymało zaszczytny Tytuł Promotora Energetyki Odnawialnej miesięcznika „Czysta Energia” przyznany decyzją Kapituły konkursu pod przewodnictwem prof. Macieja Nowickiego, pierwszego laureata Tytułu.

Konkurs organizowany jest od pięciu lat przez redakcję miesięcznika „Czysta Energia”.

W imieniu Stowarzyszenia dyplom i statuetkę odebrali podczas uroczystej Gali XII Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego w dniu 26.10.2008 r. Zbigniew Michniowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Zastępca Prezydenta Miasta Bielsko-Biała oraz Maria Stankiewicz, Dyrektor Biura Stowarzyszenia.

 

 

 

 

Fundatorem statuetki V edycji Tytułu był Marszałek Województwa Wielkopolskiego,  wręczenia w jego imieniu dokonała Krystyna Poślednia, Wicemarszałek UM, a dyplom już  tradycyjnie wręczyła Urszula Wojciechowska, redaktor naczelna miesięcznika "Czysta Energia".

Celem przyznania Tytułu jest uhonorowanie osób/instytucji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego i propagowania postaw mających wpływ na rozwój energetyki odnawialnej w skali ogólnokrajowej, osób/instytucji, które przyczyniły się do wdrożeń rozwiązań z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, poprawiających stan środowiska w Polsce, oraz rozpowszechniają i wspierają takie przedsięwzięcia.

W ubiegłych latach laureatami konkursu byli kolejno: I edycji - prof. dr hab. Maciej Nowicki, minister środowiska, II edycji – Zbigniew Kamieński, zastępca dyrektora Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki, III edycji - Dorota Chwieduk, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej ISES, IV edycji - Bałtycka Agencja Poszanowania Energii.

 

 

x
x

Foto: J. Dyrla-Dohrmann