50000&1 SEAPs - spotkanie z gminami, Serock 22.05.2015

Reprezentanci pięciu polskich miast i gmin (Słupsk, Sztum, Pilzno, Grybów, Żyraków) spotkali się w celu omówienia przyszłych działań dotyczących wdrażania projektu 50000&1 SEAPs. Spotkanie dało możliwość zaprezentowania wymagań projektowych, zwłaszcza w zakresie przygotowywania planów działań na rzecz zrównoważonej energii zintegrowanych z systemami zarządzania energią (tu - zgodnymi z ISO 50001). Podstawowe zasady, ramy czasowe, spodziewane rezultaty oraz sposoby komunikacji zostały przedstawione przez organizatorów spotkania (PNEC). Ponadto uczestnicy mieli możliwość skonsultowania działań z przedstawicielem miasta Dzierżoniów - pierwszej polskiej miejscowości wdrażającej zarówno SEAP, jak i wspomnianą normę.

Szkolenie odbyło się jako wydarzenie towarzyszące seminarium “Plany gospodarki niskoemisyjnej i SEAPy szansą polskich miast i gmin w okresie 2014-2020). Ponad 800 tego typu planów zostanie opracowanych do końca 2015 roku. Wydaje się, że lokalne planowanie energetyczne nareszcie nabrało ukierunkowanego charakteru. Istotę zrównoważonego rozwoju energii podkreślono zarówno z punktu widzenia lokalnego, ale także krajowego i europejskiego.  

Galeria zdjęć

logo 50000 1 SEAPs logo EU emblem

Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszego artykułu spoczywa na jego autorach. Opracowanie nie wyraża opinii Unii Europejskiej. EASME ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zamieszczonych tu informacji.