Zrównoważonej gospodarka energetyczna w miastach – konferencja NFOŚiGW

sala konferencyjnaReprezentanci gmin i miast z całej Polski zainteresowani rozwojem gospodarki niskoemisyjnej w swoich regionach oraz wdrażaniem działań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii zgromadzili się 18 marca 2015 r. w Warszawie na konferencji inaugurującej działalność Narodowego Funduszu jako Krajowego Koordynatora Porozumienia Burmistrzów.

 

 

Konferencja poświęcona była roli miast we wdrażaniu niskoemisyjnej gospodarki, a jej głównym celem było przedstawienie korzyści płynących z prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju energetycznego.

Gościem honorowym był minister środowiska Maciej Grabowski, który witając przybyłych powiedział, że cele Porozumienia Burmistrzów, które w Polsce wspiera nasze Stowarzyszenie, a którego koordynatorem został niedawno Narodowy Fundusz, są w pełni spójne z priorytetami Ministerstwa Środowiska, zwłaszcza związanymi z ochroną powietrza.

- Porozumienie zakłada współpracę władz lokalnych i regionalnych, które godzą się działać razem na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Życzę, aby w roku 2050 polscy burmistrzowie pracowali w niskoemisyjnych, czystych i odpornych na zmiany klimatu miastach – dodał minister Grabowski.

W programie konferencji znalazły się wystąpienia pań Małgorzaty Mika-Byrskiej z Ministerstwa Gospodarki, Małgorzaty Skuchy, prezesa Zarządu NFOŚiGW i Anny Jaskuły, dyrektora biura naszego  Stowarzyszenia oraz przedstawicieli Biura Porozumienia Burmistrzów z Brukseli, Komisji Europejskiej (DG Regio), Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz miast sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów z Polski, Szwecji i Łotwy.

w kuluarachUczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z najlepszymi praktykami w zakresie wdrażania działań związanych z efektywnością energetyczną i OZE. Zaprezentowane zostały również zagadnienia dotyczące nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, wsparcia finansowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz projektu doradztwa w obszarze efektywności energetycznej i OZE, który będzie realizowany przez NFOŚiGW.

Uczestnicy konferencji mieli też możliwość zadawania ekspertom pytań na temat Porozumienia Burmistrzów, planów gospodarki niskoemisyjnej, Planów na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) oraz programów NFOŚiGW.

logo porozumienie burmistrzwNFOŚiGW 9 października 2014 r. podpisał umowę partnerstwa z Dyrekcją Generalną ds. Energii Komisji Europejskiej, na mocy której przyjął funkcję Krajowego Koordynatora Porozumienia Burmistrzów w Polsce. Ta ważna inicjatywa Komisji Europejskiej angażuje władze lokalne i obywateli w działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Sygnatariusze Porozumienia zobowiązują się do osiągnięcia i przekroczenia celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej poprzez zmniejszenie emisji CO2 na swoim terenie o co najmniej 20% do 2020 roku.

Komisja Europejska w Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego uznała władze lokalne działające w ramach Porozumienia Burmistrzów za kluczowych partnerów w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Europy. KE oficjalnie potwierdziła też swoje wsparcie dla miast i gmin będących sygnatariuszami Porozumienia Burmistrzów, których aktualnie (koniec marca 2015) jest 6295  w Europie, a w Polsce 35.

Prezentacje

Zdjęcia z archiwum NFOŚiGW.