Webinarium na temat wdrażania proenergetycznej koncepcji 50/50 w innych niż szkoły budynkach użyteczności publicznej

LOGO EURONET 50 50 MAXWebinarium zostało zorganizowane 22 stycznia 2015 r. w ramach realizowanego przez nasze Stowarzyszenie projektu EURONET 50/50 MAX angażującego uczniów, nauczycieli oraz użytkowników innych budynków użyteczności publicznej w działania na rzecz ograniczenia zużycia energii i zakładającego równy podział zaoszczędzonych środków finansowych pomiędzy użytkowników budynku a samorząd lokalny/regionalny, który finansuje rachunki za energię.

Jednym z głównych zadań realizowanych w ramach projektu EURONET 50/50 MAX jest przetestowanie wdrażania metodologii 50/50 – oryginalnie wprowadzanej w szkołach - także w innych budynkach użyteczności publicznej, jak np. urzędy miast i gmin, obiekty sportowe, muzea, biblioteki i wiele innych. Z polski do projektu zgłosiło się 9 budynków pilotażowych, które podjęły wyzwanie ograniczenia zużycia energii poprzez zmianę sposobu zarządzania budynkiem oraz zmianę zachowań jego użytkowników. Aby im pomóc, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” zorganizowało 22 stycznia 2015 r. internetowe webinarium, podczas którego wyjaśniono wszystkie najważniejsze kwestie związane z wprowadzaniem koncepcji 50/50 w różnych typach budynków. Uczestnicy spotkania zapoznali się m.in. z poszczególnymi etapami wdrażania metodologii 50/50 w budynkach ze zróżnicowanymi grupami użytkowników, ze szczegółowymi zadaniami poszczególnych uczestników projektu oraz ze sposobem wyliczania osiągniętych oszczędności energii i oszczędności finansowych. Oprócz tego dokładnie omówiono działanie urządzeń do monitoringu zużycia energii w budynkach (Current Cost), które zostaną przekazane uczestniczącym w projekcie budynkom. Webinarium stanowiło także dla uczestników okazję do uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące projektu.

Tych z Państwa, którzy nie mieli okazji wziąć udziału w webinarium a chcieliby zapoznać się z metodyką wdrażania koncepcji 50/50 w innych niż szkoły budynkach użyteczności publicznej, serdecznie zachęcamy do zapoznania się z przedstawionymi w ich trakcie prezentacjami.

Program webinarium

Prezentacje wygłoszone podczas webinarium można pobrać pod linkiem.