Zielone dachy i ściany w planach gospodarki niskoemisyjnej

frontPonad 300 słuchaczy zgromadziły w sumie seminaria pt. „Instalacje zielonych dachów i żyjących ścian jako innowacyjne działania uwzględniane w lokalnych planach gospodarki niskoemisyjnej” zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie w lutym br. w Białymstoku, Częstochowie, Lublinie i Słupsku.

Seminaria dotyczyły ekologicznych i techniczno-wykonawczych aspektów związanych z realizacją ogrodów na dachach i zielonych ścian w Polsce oraz możliwości włączenia tego typu inwestycji do planowania energetycznego na szczeblu lokalnym. Szczegółowo omówione zostały również główne elementy planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) – sektory i obszary działania (np. budownictwo komunalne, transport publiczny, instalacje fotowoltaiczne, szkolenia i edukacja) oraz proces sporządzania bazowej inwentaryzacji emisji CO2, która stanowi podstawę do opracowania lokalnych planów gospodarki niskoemisyjnej.

Zobowiązanie ponad 870 gmin (co stanowi ok. 35% gmin w Polsce) do realizacji PGN w ramach dofinansowania z NFOŚiGW stwarza okazję włączenia do tych planów instalacji zielonych dachów i ścian. Stanowią one innowacyjne rozwiązanie w zakresie poprawy energooszczędności budynków i optymalizacji gospodarki energetycznej systemów kanalizacyjnych oraz skuteczną metodę kompensacji przestrzeni zielonej zajętej przez budynki. Ta wciąż nowa w Polsce technologia cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze względu na liczne korzyści związane z jej wykorzystaniem. Zielone dachy znacząco bowiem wpływają na redukcję negatywnych skutków urbanizacji – retencjonują wodę, pochłaniają toksyczne gazy i dostarczają tlen, chronią budynki przed degradacją na skutek oddziaływania różnic temperatur oraz poprawiają komfort życia mieszkańców miast tworząc przestrzenie do kontaktów społecznych i rekreacji.

Ilustrowane zdjęciami opisy przykładowych realizacji zielonych dachów i ścian w Polsce i Szwajcarii zostały zgromadzone w bazie danych, od marca br. bezpłatnie dostępnej na stronie www.ogrodnadglowa.pl.

Organizacja seminariów oraz opracowanie bazy były współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Programem spotkań i treść wystąpień prelegentów dostępna jest na stronie projektu.