Końcowa konferencja projektu RENERGY

15 października 2014 w budynku Parlamentu Europejskiego w Brukseli, odbyła się konferencja końcowa projektu RENERGY, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG IVC. W wydarzeniu udział wzięło ponad 80 osób reprezentujących partnerów projektu, beneficjentów oraz samorządy lokalne.

Konferencję rozpoczął Piernicola Pedicini członek Parlamentu Europejskiego, który podkreślał rolę jaką Unia Europejska przypisuje odnawialnym źródłom energii, efektywności energetycznej oraz zmianom kilmatu towarzyszącym emisji CO2. Według niego projekt RENERGY stanowi bardzo dobry przykład wykorzystania europejskich funduszy.

Benoit Dalbert z Sekretariatu Technicznego INTERREG IVC opowiedział priorytetach tego programu: środowisko i zapobieganie ryzyku oraz innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy. RENERGY był 1 z 12 projektów, który związany był poprawą efektywności energetycznej. Pan Dalbert przedstawił również nowy program finansowania projektów na lata 2014 - 2020, czyli INTERREG EUROPE.

Lider projektu, reprezentujący Prowincję Potenzę, Alessandro Attolico zaprezentował film promujący projekt RENERGY oraz jego osiągnięcia. Każdy z partnerów był zobowiązany do przygotowania jednominutowego filmu na temat korzyści z udziału w Projekcie, a lider połączył wszystko w spójną całość.

Członek biura Międzynarodowej Strategii Narodów Zjednoczonych ds. Zapobiegania i Ograniczania Skutków Katastrof UNISDR Biljana Markova opowiadała o projekcie Make City Resilient, w który zaangażowanych jest 600 miast z 23 krajów, między innymi Prowincja Potenza. Projekt ma na celu redukcję ryzyka klęsk żywiołowych.

Następnie Enrico Mazzon z Włoskiego Krajowego Punktu Kontaktowego Programu Horyzont 2020 opowiadał o tym, jak połączyć Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz Horyzont 2020. Wszystkie działania i projekty ujęte w programach powinny się wpisywać w zasady gospodarki niskoemisyjnej. Za najważniejszą zasady wdrażania projektów uznano dopasowanie działań na lokalnym poziomie do ogólnych narodowych strategii oraz możliwość uzupełnienia publicznych inwestycji prywatnymi.

W dalszej części spotkania zostały zaprezentowane trzy dobre praktyki reprezentujące trzy filary projektu RENERGY, czyli:

  • kształtowanie lokalnej polityki
  • rozwój lokalnego rynku/nowe miejsca pracy
  • zaangażowanie społeczności lokalnej

Prowincja Potenza przestawiła projekt Bezpieczne ekologiczne szkoły, który dąży do poprawy efektywności energetycznej w budynkach szkolnych oraz innych budynkach użyteczności publicznej. Inwestycja w wysokości około 70 milionów € objęła modernizację szkół w całej Prowincji. W jej ramach powstało 6 instalacji fotowoltaicznych, 3 gruntowe pompy ciepła (po 40 kW) oraz 7 systemów kolektorów słonecznych (po 28 kW). Zastosowanie w budynkach edukacyjnych środków efektywności energetycznej oraz instalacji OZE wpływają także na podniesienie świadomości energetycznej nauczycieli, uczniów i ich rodzin. Projekt został doceniony we włoskim konkursie „Gminy Odnawialne 2011”.

Konsultacje energetyczne on-line w Tulln rozpoczęły się w 2005 roku. Na początku prowadziło je ośmiu przeszkolonych ekspertów, obecnie jest ich sidemdziesięciu. Konsultacje są najbardziej popularnym kanałem informacyjnym dotyczącym wykorzystania odnawialnych źródeł i podniesienia efektywności energetycznej poprzez renowację (przekazywane są informacje o technicznych aspektach oraz zamianie źródła ogrzewania). Celem konsultacji jest podniesienie efektywności energetycznej budynków i tym samym poprawa jakości środowiska naturalnego oraz standardu życia mieszkańców. Od 2005 roku w skrzynce znalazło się ponad 50 000 pytań od mieszkańców.

Gmina Slagelse z Danii zaprezentowała utworzoną w 2012 Sieć Energetyczną. Działanie tego stowarzyszenia zostało zainicjowane przez gminę podczas warsztatów dla MŚP. Obecnie liczy ono 26 członków. Celem Sieci jest dzielenie się wiedzą, podnoszenie kwalifikacji oraz oferowanie klientom kompleksowych rozwiązań z zakresu OZE i EE. W jej skład wchodzą między innymi hydraulicy, elektrycy, architekci, dostawcy energii. Ograniczenie emisji CO2, stworzenie nowych miejsc pracy, kursy dla konsultantów ds. energii czy działania marketingowe potwierdzają sukces znaczenia Sieci. Gmina Slagelse, która jest jednym z członków odpowiada za wsparcie administracyjne.

Po sesji plenarnej uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy warsztatowe odpowiadające trzem filarom projektu RENERGY i mięli okazję do zaprezentowania swoich doświadczeń oraz spostrzeżeń.

Następnego dnia, czyli 16 października obyło się spotkanie partnerów projektu. Omówione zostały osiągnięte rezultaty, sytuacja finansowa, a także zadania do zrealizowania przed końcem grudnia 2015 roku, czyli do zakończenia projektu RENERGY.

 

 

Zastrzeżenie: Artykuł odzwierciedla opinię autora, a Instytucja Zarządzająca nie ponosi odpowiedzialności za żaden sposób wykorzystania informacji w niej zawartych.

Projekt jest współfinansowany ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg IVC

 

logo Renergy logo INTERREG_IVC logo EU_EFRR