Konferencja końcowa projektu VIS NOVA

19 listopada 2014 w Crailsheim w Niemczech odbyła się międzynarodowa konferencja projektu VIS NOVA na temat Europejskiego wymiaru lokalnego planowania energetycznego. Najważniejszym celem projektu współfinansowanego ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej jest wzmocnienie niezależności energetycznej samorządów lokalnych. W spotkaniu uczestniczyli partnerzy projektu VIS NOVA z czterech krajów: Polski, Niemiec, Austrii i Węgier. 

Spotkanie rozpoczęli reprezentanci polityczni Crailsheim, którzy wyjaśnili dlaczego w Niemczech wystąpił zwrot w kierunku energii odnawialnej. Ogromne znaczenie na wzrost jej popularności miała katastrofa w japońskiej Fukushimie. Od tamtej pory społeczność niemiecka z niechęcią odnosi się do energii atomowej. Obecnie opinia publiczna dużą uwagę przykłada zarówno do większego wykorzystania energii odnawialnej, ale także usprawnienia sieci przesyłowej.

Sebastian Graetz, reprezentujący Aufbauwerk Region Leipzig GmbH, lidera projektu, opowiedział o głównych celach i założeniach projektu VIS NOVA oraz jego dwutorowym oddziaływaniu na rynek energii. Projekt wpływa na popyt na energię – dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej zmniejsza się zapotrzebowanie, oraz na podaż energii – czyli większe wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Dodatkowo podczas prezentacji przypomniał najważniejsze rezultaty i dokumenty, które powstały w ramach projektu:

  • Analiza SWOT regionów uczestniczących w projekcie,
  • Plany Efektywności Energetycznej
  • Międzynarodowa Strategia Zrównoważonej Energii 
  • Sympozja Energii
  • Wizyty Studyjne w miejscach pilotażowych inwestycji. 

Ważną częścią projektu stanowi zaangażowanie społeczności lokalnej poprzez utworzenie Lokalnej Grupy Wsparcia oraz organizację Sympozjów Energii.

Elżbieta Hałaj reprezentująca Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie omówiła wytyczne dla Planów Efektywności Energetycznej. W pierwszej części wyjaśniła ideę 

Międzynarodowej Strategii Zrównoważonej Energii, a następnie proces konstruowania Planu Efektywności Energetycznej: jego zawartość, źródła informacji. Poradnik zawierający wytyczne zostanie wydrukowany i przesłany do wszystkich partnerów projektu.

Jan Becker reprezentujący Landkreis Nordsachen (Północna Saksonia) przedstawił inwestycję pilotażową wykonaną w swoim regionie, czyli Virtual Power Plant (Elektrownia wirtualna), która zostanie uruchomiona na początku grudnia tego roku. Inwestycja umożliwia centralne sterowanie kilkoma instalacjami: platformą power-to heat (o mocy 1200 kW, która wytwarza ciepło z wykorzystaniem energii elektrycznej otrzymanej w czasie wysokiej podaży energii ze źródeł odnawialnych), dwoma systemami kogerenacyjnymi o mocy 900 kW, małą turbiną wodną i wiatrową oraz panelami fotowoltaicznymi. Wykorzystanie OZE w regionie Północnej Saksonii zwiększa się stopniowo. Według danych w 2009 roku energia elektryczna w 43% pochodziła ze źródeł odnawialnych, w 2012 próg ten wynosił już 63%, a obecnie jest to 70%. W tym okresie obszar farm fotowoltaicznych zwiększył się sześciokrotnie.

Daniel Markowicz ze Starostwa Powiatowego w Gorlicach przedstawił pilotażową inwestycję, czyli system zarządzania energią w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach. System, którym można sterować przez Internet, nie tylko mierzy wartość zużywanej energii i pozwala na dostosowanie temperatury do bieżących potrzeb użytkowników, ale także pełni funkcję edukacyjną dla uczniów klasy technicznej związanej z odnawialnymi źródłami energii. Uczniowie na symulatorach dostępnych przez Internet mogą sprawdzać jak zmiana poszczególnych parametrów systemu wpłynie na zużycie energii. System zarządzania energią nie został do końca skonfigurowany, ponieważ zeszłoroczna zima była wyjątkowo łagodna. Jednakże, oszczędności wynikające z jego funkcjonowania wyniosły 40%.

Tomas Hackl z Miasta Tulln zaprezentował centrum zbiórki odpadów z elektronicznym systemem dostępu. Mieszkańcy wyposażeni w elektroniczne karty dostępu mogą zostawiać odpady przez całą dobę.

Po uroczystej konferencji odbyła się podróż studyjna do pobliskiego solarnego systemu ciepłowniczego w Crailsheim.  Na dachach budynków zlokalizowanych w pobliżu, a także na wale oddzielającym strefę przemysłową od strefy mieszkalnej są umieszczone kolektory słoneczne o łącznej powierzchni 9 700 m2. Energia cieplna pochodząca z kolektorów jest magazynowana pod ziemią, a rolę magazynu spełnia grunt. Na system składa się również mikro sieć przesyłowa oraz dwie pompy ciepła o mocy 350 kWh. Energia otrzymywana poprzez te źródła służy do ogrzewania pomieszczeń i zapewnienia ciepłej wody użytkowej dla 260 budynków mieszkalnych, hali sportowej oraz szkoły i przewyższa popyt na energię cieplną tych jednostek, która wynosi 7000 MWh/a. Prace nad systemem rozpoczęto w 2005 roku, a łączny koszt inwestycji wyniósł  7 milionów Euro. Inwestycja była finansowana w 50% ze środków Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych oraz Ministerstwa Gospodarki Badenia-Wirtembergia, a pozostała kwota pochodziła ze środków własnych miasta.

Kolejnego dnia, czyli 20 listopada miało miejsce ostatnie spotkanie partnerów projektu. Liderzy poszczególnych komponentów projektu zaprezentowali rezultaty oraz przypomnieli o zadaniach, które pozostały do zrealizowania. Najbliższy miesiąc do zakończenia projektu, to czas w którym partnerzy projektu finalizują ostatnie zobowiązania.

 

logo visnova logo central europe cooperating

Projekt VIS NOVA współfinansowany  ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej.

Artykuł odzwierciedla opinię autora, a Instytucja Zarządzająca i organy programowe nie ponoszą odpowiedzialności za żaden sposób wykorzystania informacji w niej zawartych.