NFOŚiGW Krajowym Koordynatorem Porozumienia Burmistrzów w Polsce

DSC01201Podczas konferencji poświęconej zagadnieniu bezpieczeństwa energetycznego w Europie, która odbyła się w 9 października br. w Brukseli, Prezes Zarządu  NFOŚiGW Małgorzata Skucha podpisała Umowę o Partnerstwie pomiędzy Dyrekcją Generalną ds. Energii Komisji Europejskiej a NFOŚiGW. Tym samym NFOŚiGW został Krajowym Koordynatorem Porozumienia Burmistrzów w Polsce.

W maju br. Komisja Europejska wydała Europejską Strategię Bezpieczeństwa Energetycznego, w której uznaje władze lokalne działające w ramach Porozumienia Burmistrzów za kluczowych partnerów w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Europy. Komisja na konferencji Brukseli w dn. 9 października oficjalnie potwierdziła swoje wsparcie dla miast i gmin będących sygnatariuszami Porozumienia Burmistrzów, których aktualnie jest już 6000 w Europie (w Polsce 44), z których 70% ma zatwierdzone Plany Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (SEAPy). Do poparcia inicjatywy Porozumienia Burmistrzów przyłączyli się reprezentanci wysokiego szczebla instytucji Unii Europejskiej między innymi: Zastępca Przewodniczącego Komisji Europejskiej Günter Oettinger, Przewodniczący Komitetu Regionów Michel Lebrun oraz Przewodniczący Komisji „Przemysł, Badania Naukowe i Energia” Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.

Podczas konferencji pierwsza sesja była ukierunkowana na konkretne działania realizowane w ramach SEAP przedstawiane przez reprezentantów państw członkowskich najbardziej " wrażliwych energetycznie" tj. zależnych od Rosji jako jedynego dostawcy gazu. Druga sesja konferencji koncentrowała się na finansowaniu działań przewidzianych w SEAPach ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych mechanizmów finansowania takich jak crowdfunding, revolving czy też łączenie pożyczek z dotacjami.

Podsumowując obrady Dyrektor Generalny ds. Energii pan Dominique Ristori uznał Porozumienie Burmistrzów za integralną część nowego obszaru, w którym wykorzystanie inteligentnych technologii zachęci konsumentów do korzystania ze swoich praw i aktywnego włączenia się proces transformacji w kierunku niskoemisyjnej gospodarki.

Więcej na temat konferencji

Relacja prasowa z konferencj